حفاظت از تالاب ها

دولت چین پس از امضای پیمان بین المللی تالاب در سال 1992 فعالانه به نجات و احیای منابع تالاب پرداخته و گروهی از تالاب طبیعی در معرض خطر را مورد حراست قرار داده است . تا پایان سال 2002 چین 353 ناحیه خفاظت طبیعی تالاب را ایجاد کرده و بسیاری از آنها در لجنزارها ی شبکه آبی ، دریا ، دریاچه و رود یا حاشیه جنگل ها واقع می باشد ، از میان آنها 21ناحیه با مساحت بیش از سه میلیون هکتار در فهرست تالاب های بین المللی مهم به ثبت رسیده است .

برنامه عملی حفاظت از تالاب چین که به ابتکار اداره ملی جنگلکاری و با مشارکت مشترک هفت وزارت چین تدوین شده از نوامبر سال 2000 به اجرا گذاشته شد ، طبق این برنامه تا سال 2010 چین از گرایش تخریب تالاب های طبیعی به دلیل عملیات انسانی جلوگیری و تا سال 2020 به تدریج تالاب ها را احیا خواهد کرداطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی