حفاظت از منابع جنگلی

چین از دهه 50 قرن 20 م به این طرف در جنگلکاری شگفتی آفرین بوده است . از سال 1981تا 2002 در سراسر چین مجموعا بیش از 39میلیارد و 800میلیون اصله درخت کاشته شد . اکنون جنگل های مصنوعی در چین به مساحت 46میلیون و 670هزار هکتار موجود است و حدود 26درصد جنگل های مصنوعی جهان را تشکیل داده ویعنی در مقام اول جهانی قرار دارد . پوشش جنگلی چین به 16ممیز55درصد می رسد . در حالیکه منابع جنگلی جهان بطور متوالی کاهش یافته ، مساحت جنگل ها و شمار درختان در چین در حال افزایش است ، به این جهت چین از سوی کمیساریایی محیط زیست سازمان ملل به عنوان یکی از 15 کشور بزرگ جنگل جهان برگزیده شده است .

از سال 1998تا 2001 ، دولت چین 42میلیارد و 700میلیون یوان را برای پروژه های حفاظت از جنگل ، تبدیل زمین مزروعی به جنگل و چمن زار و واگذاری یارانه به کشاورزان نواحی مرکزی و غربی فقیر اختصاص داد . پروژه تبدیل زمین های مزروعی به جنگل در 25استان، منطقه خودمختار و شهر تابع مرکز بطور همه جانبه انجام شده است . تا سال 2002 در سراسر کشور سه میلیون و 180هزار هکتار زمین مزروعی به جنگل تبدیل شده و سه میلیون و 260هزار هکتار از کوه ها و زمین های بایر جنگلکاری شده است . پروژه تبدیل زمین های مزروعی به جنگل دست آوردهای اولیه حاصل کرده است ، فرایند هدر رفتن آب و فرسایش خاک در برخی مناطق تا اندازه ای بهبود یافته است . اقدام دیگر برای حفاظت از منابع جنگلی پروژه حفاظت از جنگل های طبیعی است که از سال 1998 اجرا شد ، بر حسب این پروژه در سراسر کشور بریدن درختان جنگل های طبیعی قدغن است . در بسیاری از مناطق کارگران چوب بر به نگهبانی از جنگل می پردازند .

طبق هدف تعیین شده در گزارش تحقیقاتی راهبردی توسعه پایدار جنگلی چین ، تا سال 2050نسبت پوشش جنگلی این کشور به 28در صد خواهد رسید .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی