مهار آلودگی

در سالهای اخیر دولت چین نواحی عمده برای مهار آلودگی را تعیین ، برنامه و سیاست مدیریت مهار آلودگی آب و سیاست کنترل میزان کل تخلیه فاضلاب را تدوین و اجرا کرده است . تا پایان سال 2002 دولت چین بیش از 40میلیارد یوان به حفاظت از محیط زیست منطقه مخزن " سان شیای " رود یان تسه اختصاص داد . سال 2001 سی و هفت منشاء آلودگی در منطقه مخزن " سان شیا" از بین رفته و میزان تخلیه فاضلاب صنعتی در این منطقه در مقایسه با سال دو هزار 15ممیز 6درصد کاهش یافته و میزان کل تخلیه اشیای آلوده مختلف به 8 هزار تن رسیده و میزان تخلیه مواد شیمیایی مورد نیاز به اکسیژن نسبت به سال دو هزار 48ممیز 3درصد کاهش یافت. حوضه دریاچه " تای هو" که مساحت آن به 36900کیلومتر مربع رسیده و به شدت آلوده شده است ، از سال 2002به ویژه مهار شده و آب پاکیزه از رود یان تسه به این دریاچه منتقل شده است . پس از راه انداری این پروژه کیفیت آب این حوضه بهبود و میزان اشیای آلوده عمده در آب از قبیل فسفر، ازت و نمک جوهر منگنز در مقایسه با 4 سال پیش بترتیب 56، 25 و 9 درصد کاهش یافته است . کیفیت آب لوله کشی شهر شانگهای و شهرهای دیگر که دریاچه " تای هو " منشاء آب آنها ست، بروشنی بالا رفته و حدود 10میلیون نفر از این پروژه منفعت برده اند .

در عین حال نظارت بر کیفیت هوا و مهار آن در سراسر کشور عملی شده است . سال 2002 کیفیت هوای شهرهای چین بهبود یافت ، در میان 339شهر مورد نظارت کیفیت هوای 117شهر به استاندارد درجه دو کشوری رسیده یا از آن بهتر بود ه است .هوای 10 شهر از جمله " هایکو" ، "سان یا "و" جائو شین" به استاندارد درجه یک کشوری رسید ه و شهر بیجینگ در زمینه مهار آلودگی هوا به نتایج خوبی دست یافته است . در سال 2002 دویست و یک روز هوای نواحی شهری بیجینگ به درجه دو و بالا تر از آن رسید این رقم نسبت به سال 2001 نوزده روز بیشتر بوده است .شاخص تخلیه گازسمی خودروها در اکثر شهرهای چین به استاندارد شماره یک اروپایی رسیده و در شهرهای بزرگ مانند بیجینگ استاندارد شماره دو اروپایی مراعات می شود .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی