حفاظت از چند گونگی موجودات

چین بعنوان امضا کننده پیمان چند گونگی موجودات همواره و فعالانه در امور بین المللی مربوط به این پیمان مشارکت و درخصوص مسایل مهم و بزرگ در جریان اجرای این پیمان نظرها و پیشنهاد هایی عنوان کرده است . چین همچنین یکی از قلیلی کشورها ست که قبل از دیگران برنامه عملی پیمان مزبور را انجام می دهد . پس از تدوین برنامه عملی حفاظت از چندگونگی موجودات چین درسال 1994 ، عملیات این زمینه بر حسب قوانین و مقررات انجام شده است . طبق قانون حفاظت از حیوانات وحشی جنایت کار تخریب منابع حیوانات وحشی مورد مجازات قرار می میگیرد و سنگین ترین مجازات در این زمینه اعدام است .

ادارات مربوطه دولت چین به حفاظت موثر از منابع حیاتی اهمیت می دهند . ژانویه سال 2003 فرهنگستان علوم چین پروژه نجات گیاهانی که با خطر نابودی روبرو است ، عنوان کرده و آن را به حرکت در آورد ، طبق این پروژه ظرف 15 سال آینده میزان انواع گیاهان 12باغ گیاه این فرهنگستان از 13هزار به 21هزار افزایش یافته و بزرگ ترین باغ گیاه جهان با مساحت 458کیلومتر مربع ساخته خواهد شد . بیش از 300میلیون یوان برای جمع آوری گیاهان کمیاب و گرانبها هزینه خواهد شد و انبار ژن در نواحی " جین لین" ، " وو هان "،" سی سان با نا" و بیجینگ ایجاد خواهد شد .

پروژه نجات حیوانات وحشی که با نابودی روبرو است، به نتایج اولیه دست یافته است ، در سراسر کشور 250مرکز پرورش حیوانات وحشی ایجاد شده و پروژه مخصوص نجات هفت گونه از جمله پاندا اجرا شده است . در حال حاضر میزان پاندای وحشی که موسوم به گنجینه ملی چین و سنگوار حیاتی حیوان است ، به بیش از 1000 راس رسیده و محیط زیست آن بهبود یافته است . میزان " جو هوان " نوعی پرنده مخصوص چین از 7 عدد تا به حدود 250 عدد افزایش یافته و وضعیت وخیم زیست آن تا اندازه ای بهبود یافته است ، میزان تمساح رود یاتسه مورد پرورش انسان به حدود 10هزار رسیده ، آهوی "های نان " از 26تا به بیش از 700 افزایش یافته است . ببر که بندرت مشاهده می شود نیز گاهی گاهی در شمال شرق ، شرق و جنوب چین دیده می شود . تحقیقات درباره زایمان بال ماهی سفید نیز تسریع شده است . با تلاش های خستگی ناپذیر و هماهنگی چند سازمان بین المللی حفاظت از حیوانات ، بزکوهی بزرگ تبت که شاهد کشتار جمعی وحشیانه بود و میزان آن بمراتب کاهش یافته بود ، حالا مورد حفاظت دقیق و جدی قرار گرفته و میزان کنونی آن در حدود 70هزارراس حفظ می شود .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی