ایجاد نواحی حفاظت طبیعی

ناحیه حفاظت طبیعی " دین هو سان " " جائو شین " استان "گوان دونگ" که در سال 1956ایجاد شد و اولین ناحیه در نوع خود چین است . ناحیه حفاظت طبیعی سرچشمه سه رود که در اوت سال دو هزار دایر شد، گسترده ترین ( 316هزار کیلومتر مربع ) و مرتفع ترین ناحیه بوده ( با ارتفاع بیش از چهار هزار متر بالاتر از سطح دریا ) و دارای متنوع ترین موجودات ناحیه حفاظت طبیعی چین است که این ناحیه در اعماق فلات " چین های- تبت " و منطقه سرچشمه های رود های یان تسه ، زرد و " لان چانگ " واقع است . تا پایان سال 2002 در سراسر کشور 1757ناحیه حفاظت طبیعی با مساحت 132 میلیون و 950هزار هکتار ایجاد شد . نواحی حفاظت طبیعی در زمینه حراست از منبع آب ، نگهداری آب و خاک ، کنترل باد و تثبیت شن و بهبود آب و هوای محلی نقش مهمی دارد . برخی از این نواحی از جمله نواحی عمده حفاظت از تنوع موجودات جهان هستند . در استان "یون نن" 152 ناحیه حفاظت طبیعی با مساحت 2میلیون و 800هزار هکتار وجود دارد که این رقم ازمناطق دیگر بیشتر است . 22ناحیه حفاظت طبیعی مانند " وای لون " و جیو جای گئو " استان "سی چوان" ، " چان بای سان " استان "جی لین" و " دین هو سان " استان "گوان دونگ " و غیره درفهرست نواحی حفاظت طبیعی زنجیره موجودات جهان یونسکو به ثبت رسیده است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی