اداره دولتی کل حفاظت از محیط زیست چین


سال 1998 ، اداره دولتی کل حفاظت از محیط زیست چین در سطح وزارت بر اساس طرح اصلاحات ارگان های شورای دولتی چین و با تصویب نخستین اجلاس 9 مین مجلس ملی نمایندگان خلق این کشور رسما تاسیس شد ، وظایف عمده این اداره بعنوان ارگان وابسته به شورای دولتی که مسئول کار حفاظت از محیط زیست است ، عبارت است از : تنظیم رهنمودها ، سیاستها و مقررات و قوانین و ضوابط اجرایی مربوط به حفاظت از محیط زیست کشور ، تنظیم مقررات اجرایی ، نظارت بر فعالیتهای کاربردی و توسعه منابع طبیعی ، ساخت محیط زیست و احیای محیط زیست آسیب دیده.

نشانی پایگاها اینترنتی اداره دولتی کل حفاظت از محیط زیست چین

http://www.zhb.gov.cnاطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی