کمیسیون همکاری بین المللی محیط زیست و توسعه چین

سال 1992 ، کمیسیون همکاری بین المللی محیط زیست و توسعه چین بنا به تصویب دولت تأسیس شد ، این کمیسیون یک ارگان بین المللی مشورتی عالی است ، " زنگ پی یان " معاون نخست وزیر چین ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد . وظیفه عمده کمیسیون ارائه پیشنهادهایی در باره مسائل مهم ، بزرگ و مبرم و کلیدی موجود در قلمرو محیط زیست و توسعه چین و غیره است . اعضای این کمیسیون شامل وزیران یا معاونت وزارتهای ذی ربط ، کارشناسان و پرفسورهای مشهور چینی و خارجی در قلمرو محیط زیست و توسعه و وزیران کشورهای دیگر و رئیسان ارگانهای بین المللی هستند .

نشانی سایت اینترنتی کمیسیون همکاری بین المللی محیط زیست و توسعه چین

Http://www.cciced.orgاطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی