صندوق حفاظت محیط زیست چین

صندوق حفاظت از محیط زیست چین که آوریل سال 1993 تاسیس شد ، یک گروه اجتماعی غیرانتفاعی و دارای صلاحیت حقوقی میباشد ، این صندوق که اولین صندوق غیر دولتی مسئول امور حفاظت از محیط زیست در چین است ، از طریق کانالها و روشهای گوناگون سرمایه جلب می کند و این سرمایه ها را برای تشویق شخصیتها و سازمانهایی که برای امور حفاظت از محیط زیست چین سهم بر جسته ای ادا نموده اند ، مورد استفاده قرار می دهد ، علاوه بر این ، این سرمایه همچنین در توسعه امور مختلف حفاظت از محیط زیست مانند کمکرسانی به فعالیتها و پروژه های مربوط به حفاظت از محیط زیست ، دستیابی به تبادلات و همکاریهای فنی چین با کشورهای خارجی در این زمینه ، مساعدت به مدیریت کارهای حفاظت از محیط زیست ، پژوهش علمی ، تبلیغات و آموزش ، پرورش نیروی مستعد ، تبادلات علمی ، توسعه حفاظت از محیط زیست و غیره مورد استفاده قرار می گیرد .

نشانی سایت صندوق در شرح زیر است :

http://www.cepf.org.cn



اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی