ارگانهای رسمی دیگر حفاظت از محیط زیست چین

نشانی سایت سازمان صرفه جویی منابع و حفاظت از محیط زیست چین :

http://www.drccu.gov.cn

نشانی سایت اداره حفاظت از محیط زیست پکن

Http://www.bjepb.gov.cn/

نشانی سایت سازمان محیط زیست شانگهای

http://www.sepb.gov.cn/

نشانی سایت سازمان حفاظت از محیط زیست استان " گوان دونگ "

http://www.gdepb.gov.cn/

نشانی سایت سازمان حفاظت از محیط زیست استان " فو جیان "

http://fjepb.fj.cn.net/

نشانی سایت سازمان حفاظت از محیط زیست " شین جیانگ "

http://www.xjepb.gov.cn/

نشانی سایت اطلاعات محیط زیست استان " لیان نین "

http://www.lnepb.gov.cn/

نشانی سایت سازمان حفاظت از محیط زیست استان " آن هوی "

http://www.aepb.gov.cn/

نشانی سایت سازمان توسعه پایدار استان " آن هوی "

http://anhuisd.com/

نشانی سایت سازمان محیط زیست شهر " شن یانگ "

http://www.syepe.com/

نشانی سایت پژوهشگاه علوم حفاظت از محیط زیست شهر " چینگ دو "

http://cdhbkys.ep.net.cn/

نشانی سایت سازمان توسعه پایدار شهر " شن یانگ "

http://www.sdos.org/اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی