بیجینگ سبز

" بیجینگ سبز " یک ارگان حفاظت از محیط زیست متشکل از اعضای داوطلب است ، این ارگان که از شبکه اینترنت سرچشمه گرفته ، با ساختار داوطلبانه ، برای مساعدت به مشارکت عامه مردم در حفاظت از محیط زیست چین سعی و کوشش می کند ، " بیجینگ سبز " بعنوان یک گروه داوطلبان و جوان پر از انرژی است ، این ارگان قبلا ً برنامه نجات بزهای کوهی تبت را پیشنهاد و اجرا کرد .

نشانی سایت " بیجینگ سبز "

Gbj.grchina.netاطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی