سازمانهای غیر رسمی حفاظت از محیط زیست چین


نشانی سایت پژوهشگاه محیط زیست و توسعه

http://www.ied.org.cn/

نشانی سایت " دهکده کره زمینی پکن

http://gvbchina.org/chinese.htm

نشانی سایت " دوست کره زمین "( هنگ کنگ )

http://www.foe.org.hk/

نشانی سایت پژوهشگاه توسعه پایدار چین

http://cssd.acca21.org.cn/99plan.html/

نشانی سایت " داوطلبانان میهن سبز"

http://www.greenearth.hypermart.net/اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی