همکاری و تبادلات چین با جامعه بین المللی در زمینه محیط زیست

چین بعنوان بزرگترین کشور در حال رشد و کشور بزرگ محیط زیست در صحنه محیط بین المللی نقش مهمی ایفا می کند ، چین با برخورد فعال در فعالیتهای دیپلماتیک جهان در زمینه محیط زیست سهم شایانی ادا نموده و در قلمرو محیط زیست بین المللی و توسعه آن نقش سازنده ای ایفا کرد .

سال 1972 ، هیئت دولت چین در اولین نشست محیط زیست انسانی در شهر استکهلم پایتخت سوئد شرکت کرد . سال 1992 میلادی ، " لی پنگ " نخست وزیر وقت چین در رأس هیئت نمایندگی دولتی چین در نشست سران محیط زیست و توسعه در ریودوژانیرو حضور یافت و "پیمان چارچوب تغییرات آب و هوایی" و " پیمان تنوع موجودات زنده " را امضا کرد که مورد تقدیر عالی جامعه بین المللی قرار گرفت . اوت سال 2002 ، " جو ژون جی " نخست وزیر وقت چین در رأس هیئت نمایندگی دولتی چین در کنفرانس سران توسعه پایدار در " ژوهانبورگ " آفریقای جنوبی شرکت کرد و تصویب "پروتکل کیوتو " از طرف دولت چین را اعلام کرد .

چین در اجلاس بین المللی محیط زیست و مذاکرات پیمان بین المللی همواره بر اصولی مبنی بر اینکه باید از محیط زیست جهان حفاظت کرد و کشورهای در حال رشد همانند کشورهای پیشرفته وظایفی مشترک و درعین حال متفاوت دارند ، پافشاری کرده است ، چین قاطعانه از کشورهای در حال رشد ایستاده و با استیلاجویی در قلمرو محیط زیست و مداخله در امور کشورهای دیگر به بهانه مسئله محیط زیست مخالفت نموده است . با توجه به مسائل تاریخی و عملی ، کشورهای پیشرفته مسئول عمده مسائل محیط زیست کنونی بوده و کشورهای در حال توسعه قربانیان آن هستند . از این بابت ، کشورهای پیشرفته موظفند در این زمینه نخست اقدام نموده و به کشورهای در حال رشد جهت حفاظت از محیط زیست برسانند .

سازمان های غیررسمی حفظ محیط زیست کشورهای مختلف مانند صندوق طبیعت جهان ، صندوق بین المللی حفاظت از حیوانات همکاریها در قلمروهای مختلف با بخشها و سازمانهای غیر رسمی چین داشته و دستآوردهای مثبتی حاصل کرده اند .

چین همچنین نخست کمیسیون همکاری بین المللی مربوط به محیط زیست و توسعه چین را تأسیس کرده است ، این کمیسیون بعنوان ارگان مشورتی عالی دولت چین از بیش از 40 شخصیت و کارشناس مشهور جهان تشکیل می شود . پس از 10 سال از تأسیس آن ، این کمیسیون پیشنهادهای سازنده زیادی به دولت چین داده است و سرمشق همکاری محیط زیست بین المللی است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی