فهرست پیمان های بین المللی مربوط به محیط زیست که چین به آنها پیوسته است  

چین با مسئولیت شناسی در قبال محیط زیست بین المللی و برای حفاظت از منابع محیط زیست ، به بیش از 30 پیمان و قرارداد حافظت از محیط زیست و منابع پیوسته است . فهرست اسامی این پیمانها به شرح زیر است .

پیمان بین المللی جلوگیری از آلودگی نفت در دریا و اقیانوس ( سال 1954 ، لندن )

پیمان ماهیگیری و پرورش و حفاظت از منابع بیولوژیک دریای آزاد ( سال 1958 ، ژنو )

پیمان بین المللی مدیریت و کنترل بر صید نهنگ ( سال 1946 ، واشنگتن )

قرارداد حفظ گیاهان آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام ( سال 1956 ، رم )

پیمان فلات قاره ( سال 1958 ، ژنو )

پیمان قطب جنوب ( سال 1959 ، واشنگتن )

پیمان سازمان جهانی هواشناسی ( سال 1947 ، واشنگتن )

پیمان بین المللی مسئولیت مدنی مربوط به زیانهای ناشی از آلودگی نفت ( سال 1969 ، بروکسل )

پیمان حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی ( سال 1972 ، پاریس )

پیمان اکتشاف منابع ماورای جو ( سال 1972 ، مسکو )

پیمان جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از ریختن زباله و دیگر مواد ( سال 1972 ، لندن )

پیمان منع توسعه ، تولید و ذخیره تسلیحات حامل میکروب و ویروس و از بین بردن این تسلیحات ( سال 1972 ، لندن )

پروتکل مربوط به مداخله در دریای آزاد هنگام آلودگی ناشی از مواد عاری از نفت ( سال 1973 ، لندن )

پیمان بین المللی برای جلوگیری از ایجاد آلودگی توسط کشتی ها ( سال 1978 ، لندن )

پیمان حفاظت از مواد هسته ای ( سال 1979 ، وین )

پیمان وین در باره حفاظت از لایه ازن ( سال 1985 ، وین )

پیمان کمکرسانی به هنگام وقوع حادثه هسته ای و یا تشعشعات ( سال 1985 ، وین )

پیمان اطلاع رسانی سریع سانحه هسته ای

پروتکل "مونترال" مربوط به تحلیل مواد لایه ازن ( سال 1987 ،مونترال) شبکه مرکز پرورش محصولات دریایی آسیا و اقیانوس آرام ( بانکوک ، سال 1988 )

پیمان " باسل" مربوط به کنترل انتقال و رسیدگی فرامرزی به زباله خطرناک

( سال 1989 ، باسل )

پیمان چهارچوب تغییرات آب و هوای سازمان ملل ( سال 1992 ، ریو دوژانیرو )

پیمان چندگونگی ارگانیسم ( سال 1992 ، ریو دو ژانیرو )

قرارداد دولت جمهوری خلق چین و دولت ژاپن مربوط به حفاظت از پرندگان مهاجر و محیط زیست آنان ( سال 1981 )

قرارداد دولت جمهوری خلق چین و دولت استرالیا مربوط به حفاظت از پروندگان مهاجر و محیط زیست آنان ( سال 1986 )

قرارداد دولت جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی پاکستان مربوط به همکاری استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ( سال 1986)

علاوه بر این ، چین همچنین فعالانه از بسیار اسناد مهم در ارتباط با محیط زیست بین المللی و حفاظت از منابع حمایت کرده و روحیه این اسناد را در قوانین و مقررات ذی ربط چین قلمداد نموده است . این اسناد عبارتند از : بیانیه محیط زیست بشر سازمان ملل منتشره سال 1972 در اسکهلم سوئد ، برنامه حفاظت از منابع طبیعی جهان منتشره بسیاری کشورها در سال 1980 ، "بیانیه نایروبی" منتشره در نایروبی کنیا در سال 1982 ، "بیانیه ریو دو ژانیرو" مربوط به محیط زیست و توسعه منتشره در سال 1992 و غیره .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی