چگونگی اجرای پیمان بین المللی محیط زیست در چین


چین با مسئولیت شناسی ، تعهدات خود به پیمان بین المللی محیط زیست را فعالانه اجرا می کند . این کشور در مورد بسیار پیمانهای بین المللی محیط زیست برنامه های عملی تنظیم کرده است . برای نمونه ، چین طرح ملی حذف تدریجی مواد تحلیل لایه ازن و گزارش ملی چین در مورد اجرای پیمان چندگونگی بیولوژی را تنظیم کرده و اقدامات عملی در اجرای پیمانهای بین المللی اتخاذ نموده است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی