چین و پروتکل " مونترال "

چین فعالانه در فعالیتهای بین المللی متنوع حفاظت از لایه ازن شرکت کرده است ، سال 1986 و سال 1987 میلادی ، چین نمایندگانی را برای مشارکت در نشست گروه کار حفاظت از لایه ازن و نشست مراسم امضای پروتکل " مونترال " اعزام کرد . سال 1989 ، چین رسماً پروتکل را امضا کرد و در اولین اجلاس کشورهای امضا کننده ، قبل از کشورهای دیگر طرح مربوط به تأسیس صندوق چند جانبه حفاظت از لایه ازن را مطرح کرد . چین در سال 1990 به اتفاق کشورهای مختلف جهان ، فعالانه در کارهای اصلاحات پروتکل " مونترال" مشارکت کرد . سال 1991 ، چین رسماً طرح اصلاحی پروتکل را امضا کرد و بی درنگ دفتر گروه رهبری حفاظت از لایه ازن متشکل از 15 وزارت ، کمیته ، اداری و شرکت را تأسیس نمود ، این دفتر مسئول کارهای اجرای پروتکل میباشد. سال 1992 ، طرح ملی حذف تدریجی مواد تحلیلی لایه ازن چین تنظیم شد و در اوائل سال 1993 توسط شورای دولت و کمیته اجرایی صندوق چند جانبه به تصویب رسید . سال 1995 ، چین طرح تکمیلی حذف تدریجی مواد تحلیل لایه ازن در صنف ذخانیات را تنظیم کرد . سال 1995 ، چین همچنین مطالعه راهبردی حذف مواد تحت کنترل در 8 صنف مانند یخچال ، کولر خودرو و غیره را انجام داده و توسط کمیته اجرایی صندوق چند جانبه به تصویب رساند .

تاکنون چین از طریق 4 ارگان اجرایی مانند بانک جهانی ، سازمان برنامه ریزی توسعه سازمان ملل ، سازمان صنایع و توسعه سازمان ملل ،سازمان برنامه ریزی محیط زیست سازمان ملل و کشورهایی مانند آمریکا ، کانادا ، آلمان و دانمارک ، از کمیته اجرایی صندوق چند جانبه درخواست اجرای 156 پروژه را نموده و این پروژه ها مورد تائید قرار گرفت ، صندوق چند جانبه در این بابت جمعاً 105 میلیون دلار وجوه برای چین اختصاص داده است . در صورت انجام این پروژه ها، 31 هزار و 800 تن مواد تحت کنترل کاهش خواهد یافت .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی