علت پیدایش مسئله تایوان

پس از جنگ دوم جهانی ، تایوان چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ واقعیت به چین پس داده شد . ولی پیدایش مسئله تایوان نه تنها با جنگ داخلی توسط حزب " گوا مین دان " ، بلکه با مداخله نیروی خارجی ارتباط دارد .

مسئله تایوان و جنگ داخلی

در دوران جنگ مقاومت جویانه در برابر ژاپن ، حزب " گوا مین دان " و حزب کمونیست چین جبهه واحد ملی مقابله با ژاپن را ایجاد کردند . پس از پیروزی در جنگ ، گروه حزب " گوا مین دان " بسرگردگی " جیانگ گای شیگ " با حمایت آمریکا ، جنگ داخلی در کشوربرپا کرد . حزب کمونیست چین مردم این کشور را در جنگ آزادی بخش 3 ساله رهبری کرد ، با توجه به اعمال خلاف اراده مردم ، حزب " گوا مین دان " توسط مردم چین مطرود شد و دولت جمهوری چین سرنگون گردید . اول اکتبر سال 1949 ، جمهوری خلق چین تاسیس شد که تنها دولت قانونی چین است . برخی از نظامیان و مأموران دولتی گروه حزب " گوا مین دان " به تایوان فرار کرده و تحت حمایت دولت آمریکا ، این استان را از خاک اصلی چین جدا کردند .

مسلئه تایوان و مسئولیت دولت آمریکا

پس از جنگ دوم جهانی ،به دلیل رویارویی اردوگاه های شرق و غرب ، دولت آمریکا با توجه به راهبرد جهانی خود و برای تامین منافع ملی این کشور ، با تمام نیرو در برپایی جنگ داخلی از حزب " گوا مین دان " حمایت کرد تا حزب کمونیست چین نابود شود . ولی دولت آمریکا به هدف خود نرسید.

پس از تاسیس جمهوری خلق چین ، دولت آمریکا سیاست منزوی سازی و بازدارنده علیه چین نو را اتخاذ نمود ، این کشور پس از آغاز جنگ کره در روابط دو ساحل تنگه تایوان که صد در صد جزو امور داخلی چین است ، مسلحانه مداخله کرد . سال 1950 ناوگان هفتم جنگی آمریکا وارد تنگه تایوان شد . دسامبر سال 1954 ، آمریکا با مقامات تایوان به اصطلاح " پیمان دفاع مشترک " امضا کرد و استان تایوان چین را تحت حیطه حفاظت آمریکا قرار داد . مداخله مستمر دولت آمریکا در امور داخلی چین باعث تشنجات طویل المدت مقابله در منطقه تنگه تایوان شده و مسئله تایوان نیز به مناقشه مهم و بزرگ بین چین و آمریکا مبدل گردیده است .

همگام با تحولات اوضاع بین المللی و اقتدار چین نو ، آمریکا تعدیل سیاست خود در مورد چین را آغاز کرد . اکتبر سال 1971 ، 26 مین مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه شماره 2758 ، تمامی حقوق مشروع جمهوری خلق چین در سازمان ملل را احیا کرده و نماینده مقامات تایوان را تبعید نمود . فوریه سال 1972 ، " نیکسون " رئیس جمهور وقت آمریکا از چین دیدار کرد ، دو طرف در شانگهای اطلاعیه مشترک منتشر کردند . در این اطلاعیه آمده است که آمریکا پی برده است که همه چینی ها در دو طرف تنگه تایوان یک چین را قبول نموده و تایوان را بخشی از چین می دانند . دولت آمریکا در مورد این موضع اختلاف نظری ندارد .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی