رهنمود دولت چین برای حل مسئله تایوان

رهنمود اساسی دولت چین برای حل مسئله تایوان "وحدت صلح آمیز ، یک کشور دو نظام " است .

در دهه 50 قرن 20م ، دولت چین قصد داشت از طریق صلح آمیز مسئله تایوان را حل کند ، اول ژانویه سال 1979 ، کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین با انتشار " نامه ای خطاب به هموطنان تایوانی " ، دو ساحل تنگه را به خاتمه مواجه نظامی و رایزنی و گفتگو دعوت کرد . در این نامه آمده است که خاک اصلی چین در زمان تحقق وحدت کشور ، ضمن احترام به اوضاع کنونی تایوان ، سیاستها و روشهای معقولانه اتخاذ خواهد کرد .

30 سپتامبر سال 1981 ، " یه جیان یین " رئیس وقت کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مصاحبه ای بیش از پیش سیاست و رهنمود دولت چین برای حل مسئله تایوان را تشریح کرد و اظهار داشت که پس از تحقق وحدت کشور ، تایوان میتواند به عنوان منطقه اجرایی ویژه از حق خودمختاری عالی برخوردار باشد .

سال 1982 ، " دن شیائو پین " رهبر وقت چین با اشاره به اظهارات " یه " خاطر نشان ساخت که این اظهارات در حقیقت اجرای اصل "یک کشور دو نظام" است ، به شرط مقدماتی تحقق وحدت کشور ، در چین نظام سوسیالیستی و در تایوان نظام سرمایه داری اجرا میگردد .

12 اکتبر سال 1992 ، " جیانگ زمین " دبیرکل وقت کمیته مرکزی حزب کمونیست چین خاطر نشان ساخت که ما قاطعانه طبق رهنمود " وحدت صلح آمیز ، یک کشور دو نظام " ، فعالانه به وحدت میهن مساعدت خواهیم کرد .

مضمون اساسی رهنمود " وحدت صلح آمیز ، یک کشور دو نظام "

مضمون اساسی رهنمود دولت چین برای حل مسئله تایوان مبنی بر " وحدت صلح آمیز ، یک کشور دو نظام " به شرح زیر است :

اول : یک چین .

در جهان فقط یک چین وجود دارد . تایوان بخش لاینفک چین است . دولت مرکزی در بیجینگ واقع است . این شرط مقدماتی حل صلح آمیز مسئله تایوان است .

دوم : دو نظام .

تحت شرط مقدماتی یک چین ، نظام سوسیالیستی خاک اصلی چین و نظام سرمایه داری تایوان برای مدت طولانی محفوظ مانده و متشرکا توسعه خواهند یافت .

سوم : خودمختاری عالی .

پس از تحقق وحدت ، تایوان به منطقه اجرایی ویژه مبدل خواهد شد . این منطقه متمایز از استانها و نواحی دیگر چین بوده و از حق خودمختاری عالی برخوردار خواهد شد .

چهارم : مذاکرات صلح آمیز

با توجه به اوضاع واقعی دو تنگه ، دولت چین خواستار آن است که قبل از تحقق وحدت ، دو طرف تنگه تایوان طبق اصول احترام متقابل ، منافع متقابل و مکمل یکدیگر فعالانه به همکاری اقتصادی و تبادلات مختلف دو ساحل تنگه مساعدت نموده و به ارتباطات مستقیم پستی ، تجاری و کشتیرانی و هوایی بپردازند تا شرایط برای وحدت صلح آمیز کشور فراهم شود .

اصول هشتگانه مساعدت به وحدت چین

30 ژانویه سال 1995 ، " جیانگ تسه مین " رئیس جمهور وقت چین در نشستی دیدگاه و پیشنهاد هشتگانه ای برای وحدت چین مطرح کرد که عبارتند از

پافشاری بر اصل یک چین ، عدم مخالفت با توسعه مناسبات اقتصادی و فرهنگی غیر رسمی تایوان با کشورهای دیگر،


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی