برقراری روابط سه گانه بین دو ساحل تنگه تایوان

ولت چین در سال 1979، برقراری روابط مستقیم پست و تلگراف،تجارت و کشتی رانی بین دو ساحل تنگه تایوان راپیشنهاد نمود و در 20 سال اخیر بمنظور تحقق آن کوششهای خستگی ناپذیری بخرج داده است .

روند پیشرفت برقراری ارتباطات سه گانه در دو طرف تنگه پست و تلگراف: سال 1993 انجمن روابط دو ساحل تنگه تایوان و صندوق مبادلات تنگه تایوان مشترکا " موافقتنامه مربوط به امور جستجوی مکتوب سفارشی و جبران خسارات وارده دو ساحل "را بامضا رساندند و از آن به بعد واحدهای پست دوساحل رسما کارهای سفارشات مکتوب متقابل را شروع کردند.

در سرویس مخابراتی ،در سال 1996روابط مستقیم مخابرات دو ساحل تنگه تایوان از ناحیه "چائی نا کم " و "جون خوا کم "تایوان برقرار گردید . کانالهای مخابراتی مستقیم دو ساحل توسط کابلهای زیر دریائی چین- امریکا ،آ سیا-اروپا و آسیا- اقیانوس آرام که درسالها ی 2000و 1999 کا رگذاری شده بود ،ایجاد گردید و سرویس تلفن ،مخابرات دیجتالی،تلفن همراه و غیره در جریان است .

کشتیرانی :ماه آوریل سال 1997 کشتیراتی مستقیم آزمایشی بین شهرهای فوجو ، شیا من چین وگائو شیون تایوان آغاز شد و در اوائل سال 2001بانظر داشت اهالی جزایر "جین من " و " ما زو "خاک اصلی چین کمکهای ممکنه برای کشتیرانی در مناطق ساحلی بین دو طرف و استان "فو جیان " فراهم آمد و در نتیجه خطوط کشتیرانی مسافربری و بار بری بین دو منطقه برقرار گردید .

ارتباطات هوایی :ماه دسامبر سال 1995واوت سال 1996درنتیجه راه اندازی خطوط هواپیمائی مکائو تایوان وهنگ گنگ-تایوان توسط شرکتهای هواپیمائی مکائو وکونلون ،پرواز غیر مستیم از خاک اصلی باترانزیت از مکائو و هنگ کنگ به تایوان عملی گردید. در ایام عید بهار چین در سال 2003 دولت بمنظورایجاد تسهیلات برای تجار تایوانی در بازگشت به زادگاه خود به 6 شرکت هواپیمائی تایوان اجازه داد تا با 16 هوا پیمای چارترازخط تایپه،گائو شیون باعبور ازهنک گنگ ،مکائو تا شانگهای به انتقال تجار تایوانی مبادرت ورزیدند .

برقراری روابط بازرگانی . در زمینه تجارت بین دو ساحل،از سال1979خاک اصلی چین بازار خود را به روی کالاهای تایوانی باز نموده و امتیازاتی مانند معافیت ازمالیات و کاهش آن در اختیار تجار تایوانی گذارد و در نتیجه حجم تجاری بین د و ساحل از 4میلیون و600هزار دلار در سال 1978به 58میلیاردو300میلیون دلار فزونی گرفت .طبق آمار سال 2002،خاک اصلی چین به اولین بازار صادراتی تایوان و تایوان به دومین بازار وارداتی خاک اصلی چین بدل شده است.

در زمینه سرمایه گذاری:ادارات مربوطه خاک اصلی ضمن بهسازی مداوم محیط سرمایه گذاری وایجاد تسهیلاتی در این زمینه به سرمایه گذاری تایوانی ها مساعدت کرده اند .تا اواخر سال 2003حدود60هزار مورد از اقلام سرمایه گداری تایوان با مبلغ 68میلیارد سرمایه تصویب گردیدو حدود 36میلیارد دلار از آن مورد استفاده واقعی قرار گرفت. ازسال 1993باین طرف خاک اصلی چین اولین انتخاب تجار تایوانی جهت سرمایه گذاری شد. در زمینه تبا دلات و همکاری بانکداری دو ساحل اکنون بانکهای تایوانی در خاک اصلی چین بویژه در شانگهای و یا بیجینگ دفاتر خود را دایر کرده و یا برای ایجاد آن در تلاش هستند .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی