پایگاه های انرژی

پایگاههای انرژی منابع سینگ جیانگ بسیار غنی است و میزان ذخیره کشف شده زغال سنگ و نفت سینگ جیانگ یک سوم میزان کل ذخیره چین را دراشغال دارد. ذخیره گاز طبیعی این منطقه نیز بسیار غنی است و بزرگترین میدان نفت در شمال غربی چین بوده و دارای دورنمای تابناکی در زمینه استخراج نفت می باشد . طبق آمار ، میدان نفت و گاز منطقه به مساحت 740کیلومتر مربع دارای 20 میلیارد و 800 میلیون تن منابع نفت و 1000 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی می باشد که 30 درصد میزان کل منابع نفت و گاز درداخل چین را تشکیل می دهد و توسط کارشناسان داخلی وخارجی به دریای امید صنعت نفت چین تشبیه می شود. پروژه انتقال گاز غرب به شرق که اکتبر سال جاری به پایان خواهد رسید گاز طبیعی غنی سینگ جیانگ را به شانگهای و مناطق اطراف آن در شرق چین انتقال خواهد داد.

میزان کل منابع ذغال سنگ سینگ جیانگ بیش از 20 هزار تن است که 40 درصد میزان ذغال سنگ سراسر چین را در اشغال دارد و در مقام اول چین قرار دارد. کارخانه برق بادی منطقه نیز بزرگترین کارخانه برق بادی چین به شمار می رود.


پایگاه های انرژی


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی