سیر تکامل تاریخ

در بیش از دوهزار سال پیش ، سینگ جیانگ بخشی از چین ، کشور متحد و کثیرالمله بوده است. در سال شصت قبل از میلاد ، سلسله هان حوزه اداری " سی یو " تاسیس شد و سینگ جیانگ تحت اداره مستقیم حکومت هان غربی قرار گرفت و چارچوب اداری شامل دریاچه بارکاش تا منطقه پامیر بود. بیش از هزار سال بعد ، منطقه سینگ جیانگ همواره روابط فرعی با دولت مرکزی چین را حفظ کرده و دولت مرکزی با تاسیس ارگان اداری بر امور محلی سینگ جیانگ مدیریت کرده است .

در سلسله چینگ که بیش از 300 سال قدمت دارد ، دولت مرکزی در شهر " هیو یوان " در " یی لی " سینگ جیانگ مقام ژنرالی را ایجاد کرده که بر تمام مناطق سینگ جیانگ تسلط می کرد. در سال 1884 ، استانهایی در سینگ جیانگ ایجاد شد وارتباطات این منطقه با استانهای مختلف دیگر فشرده تر گردید .

در سپتامبر سال 1949 ، سینگ چیانگ رسماآزاد شد. اول اکتبر همین سال ، جمهوری خلق چین تاسیس شد و سینگ جیانگ همانند استانهای دیگر ، به یکی از مناطق اداری استانی با حق خودمختار ملیتی مبدل شد.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی