صنایع سینگ جیانگ

اقتصاد صنعتی سینگ جیانگ بسرعت توسعه یافته و اکنون یک سیستم صنعتی نسبتا کامل از جمله فولاد ، ذغال سنگ ، نفت ، ماشین آلات ، شیمیایی ، مصالح ساختمانی ، منسوجات ، تولید شکر ، کاغذ سازی ، چرم و سیگار شکل گرفته است. با اعمال برتری های منابع منطقه ای، فراورده ها و صنابع دارای برتری و ویژگی های سینگ جیانگ دراین منطقه ایجاد شده است. اکنون سینگ جیانگ دارای بیش از 60 هزار شرکت صنعتی گوناگون بوده و انواع فراورده های آن به بیش از دوهزار قلم می رسد که زمینه هایی از جمله نفت ، ذغال سنگ ، متالوژی ، نیروی برق ، منسوجات ، صنعت شیمیایی ، ماشین آلات ، مصالح ساختمانی و غلات و غیره را در برمی گیرد . پروژه های بزرگ و مهم صنعتی سینگ جیانگ عبارتند از پروژه اتیلن " دو شان زی " ، پروژه نمک آلی مرکبی با غلظت بالا و در پلاستیک سازی مصرف می شود ، پروژه کود شیمیایی ، پروژه های مرحله اول و دوم کارخانه " ما ناس و دستگاه برق که با آب کار می کند ، کارخانه برق آزمایشی" دا بان چن " که با باد کار کند و بزرگترین کارخانه برق در چین است.

صنایع سینگ جیانگ


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی