صنعت دامپروری سینگ جیانگ

سینگ جیانگ از لحاظ انواع حیوانات غنی بوده و منطقه مهم دامپروری چین محسوب می شود. سینگ جیانگ از شهرت منطقه پرورش اسب برخوردار است. حیوانات خانگی ان عمدتا شامل گوسفند ، اسب ، گاو ، الاغ ، استر ، شتر ، گاو ختابی و غیره می شود. میزان تولید گوشت گوسفند سینگ جیانگ مقام دوم در چین را به خود اختصاص داده و شمار حیوانات آن به بیش از 40 میلیون راس رسیده است.

صنعت دامپروری سینگ جیانگ

مساحت کل مراتع طبیعی سینگ جیانگ به 570 هزارکیلومتر مربع می رسد که 87 درصد مساحت کل سرزمین های کشاورزی و دامپروری را تشکیل می دهد. منابع مرتعی طبیعی اساسی ترین و مهمترین منابع تولید سینگ جیانگ برای توسعه صنعت دامپروری به شمار می رود.

سینگ جیانگ پایگاه پرورش انوع جدید دام های چین است. اکنون این منطقه دارای انواع جدیدی از جمله گوسفند با پشم نازک ، گوسفند " مای نوی " چین ،بره گوسفند، گاو قهوه ای ، اسب " یی لی " خوک سفید " یی لی " و خوک سیاه سینگ جیانگ و غیره است . این انواع جدید نه تنها دارای ویژگی های خاص بیولوژیک و ارزش بالای اقتصادی بوده بلکه منابع گرانبهای صنعت دامپروری چین و بانک ژنتیک مهمی به شمار می رود .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی