حفره هزار مجسمه بوایی

در جاده طولانی ابریشم ، شمار زیادی از گذرگاه ههای مهم وراهبردی ، قلعه ها ، معابد " شی کو " ، منزلگاه ها ، آرامگاهها و برجهای آتش برای خبررسانی و غیره باقی است.

حفره هزار مجسمه بودایی " که زی آر " و با زی که لی که" از غارهای صخره ای معروف آن محسوب می شود دا رای نقاشی های دیواری با آمیختگی فرهنگهای چین ، هند و پارس و سبک هنری خاص است.

" با زی که لی که " واژه اویغوری به معنای آن میانه کوه است. سوراخ " بازی که لی که " در شمال شرقی شهر "تو لو فان " قرار دارد که در قرن 6 قبل از میلاد تا قرن 14 میلاد حفر شده است. رنگ نقاشی های دیواری آن با شکوه و اشکال افراد زنده و زیبا است و سبک نقاشی سلسله تانگ را نشان می دهد . هرچند که نقاشی های دیواری به سختی تخریب شده ، ولی مساحت باقی مانده به بیش از 1200 مترمربع رسیده است . این سوراخ یکی از مهمترین و بهترین آثار تحت حفاظت با گسترده ترین نمایندگی در گنجینه هنرهای مذهب بوایی " خوی هه " است که اطلاعات گرانبهایی برای تحقیق و بررسی تاریخ و فرهنگ و هنرهای نواحی غربی به دست می دهد .


حفره هزار مجسمه بوایی


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی