هه تیان

هه تیان

هه تیان " در دوران قدیم " یو هه " نام داشت که یکی از کشورهای فرهنگی و تاریخی غرب محسوب می شود. " هه تیان "در مرکز قاره آسیا و اروپا و جاده ابریشم واقع است .

ملیت های مختلف دراین شهر اقامت کرده فرهنگ های مختلف شرق غرب دراینجا به هم پیوند خورده و سفرا و تجار کشورهای مختلف از این شهر عبور می کرده اند. یشم ،پارچه ابریشمی ، فرش و میوه های "هه تیان " شهرت ویژه داشته و شهر یشم ، ابریشم و میوه نامیده می شود.

هه تیان


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی