تاریخ و وضعیت کنونی

قبل از میلاد ، تبتی ها که در فلات " چینگ های-تبت " زندگی می کردند با مردم ملیت هان در خاک اصلی ارتباط داشتند. پس از سالها، قبیله های پراکنده فلات تبت به تدریج متحد شده و ملیت تبت کنونی شکل گرفت.

در اوایل قرن هفتم میلاد ، تاریخ بیش از 300 ساله هرج ومرج در خاک اصلی چین به پایان رسید. " سون زان گان بو" قهرمان ملی ملیت تبت بعدها سلسله " تو فان" را ایجاد کرد و پایتخت آن را " لهاسا" خواند. " سون زان گان بو" در دوران زمامداری خود با آموختن فنون پیشرفته و سیاست و فرهنگ" سلسله تان"، در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی روابط دوستانه با سسله تان را حفظ کرده بود.

در اواسط قرن سیزدهم ، منطقه تبت رسما به سرزمین چین پیوست. هرچند که چین شاهد تغییر چند سلسله ها بود ، ولی تبت همواره تحت مدیریت دولت مرکزی قرار داشته است.

پس از تاسیس سلسله "چینگ" در سال 1644 میلادی ،مدیریت بر تبت بهبود یافته و اجرای حق حاکمیت ارضی در این منطقه توسط دولت مرکزی بیش از پیش سیستماتیک تر و قانونی تر بود. در سال 1722 میلادی ، سلسله "چینگ " پست وزیری را در تبت ایجاد کرد که به نمایندگی از طرف دولت مرکزی بر امور اداری محلی تبت نظارت می کرد.

در سال 1949میلادی ، جمهوری خلق چین تاسیس شد. دولت مرکزی خلق طبق تاریخ و وضعیت کنونی تبت تصمیم گرفت که رهنمود آزادی صلح آمیز را اجرا کند. دولت مرکزی طبق خواست مردم تبت ضمن اجرای اصلاحات دموکراتیک و لغو نظام برده داری فئودالی ،یک میلیون دهقانان برده و بردگان را آزاد کرد . پس از سالهای توسعه با ثبات ،منطقه خودمختار تبت رسما در سپتامبر سال 1965 تاسیس شد.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی