ملیت "لو با"

ملیت "لو با" که به طور عمده در ناحیه " لو یو" در جنوب شرقی منطقه خودمختار تبت سکونت دارد معمولا به کشاورزی و نی بافی مشغولند. مردم ملیت " لو با" علاقه دارند کت دراز پشمی بدون آستین بپوشند و کلاهشان کلاه خود خصیری یا چربی است. زنان بلروز کوتاه با آستین تنگ و یقه گرد و دامن کوتاه و تنگ بر تن دارند. خوراک عمده شان ذرت، رنج و گندم سیاه می باشد.

ملیت "لو با"


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی