ملیت من با

ملیت "من با" از ملیت اصلی ساکن فلات تبت است که بطور عمده در ناحیه "من یو "در جنوب منطقه خود مختار تبت پراکنده است .بخشی از این ملیت در شهرستان های "موتو"،"لین جی"و "تسو نا" سکونت دارند . مردان و زنان ملیت "من با" همه ملبس به جامه بلند بوده و بر سر خود کلاه قهوه ای و ملایم به زرد رنگ و یا کلاه نمدی زمخت سیاه می پوشند. زنان با تزئینات گوناگون مانند النگو و حلقه خود را می آرایند و مردان چاقو را بر کمر خود میزنند . همه انها به شراب و انفیه علاقمند ند . این ملیت بطور عمده یزنج ،ذرت وگندم سیاه می خورند . اکثر من باها پیرو بودیسم تبتی هستند . طرز تشییع جنازه بیشتر آبی و نیز خاکی ، با آتش و یا در هوا میباشد.

ملیت  من با


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی