صنعت کشاورزی

دامپروری بخش عمده صنعت کشاورزی تبت است. صنعت کشت تبت عمودتا در مناطق دارای شرایط نسبتا مطلوب متمرکز است.محصولات کشاورزی تبت شامل جوکوهی ، گندم ، کلم روغن دار ،نخود و شمار کمی از برنج و ذرت است. در این میان ، مساحت کشت جوکوهی در این منطقه بسیار گسترده است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی