پروژه های کمکرسانی به تبت


تبت که بام جهان نامیده می شود و به دلیل محدودیت های تاریخی و طبیعی ، توسعه اقتصادی و اجتماعی آن عقب مانده است. از سال 1984 تا 1994 میلادی ، میزان سرمایه گداری دولت و استان چین در 43 پروژه کمکرسانی به تبت به 480 میلیون یوان رسید. در سال 1994 میلادی ، دولت مرکزی با برگزاری سومین نشست کارهای تبت 62 پروژه کمکرسانی به تبت را مشخص کرد که مربوط به زمینه های کشاورزی ، دامپروری و جنگلداری ، انرژی ، ترافیکی و مخابراتی است که سرمایه کل آن از 4 میلیارد و 860 میلیون یوان تجاوز کرده است. اکنون این پروژه ها کاملا به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است .

به دنبار اجرای 62 پروژه کمکرسانی به تبت ضمن مساعدت به توسعه اقتصادی تبت ، اکنون در لهاسا مرکز منطقه تبت ، مردم می توانند برنامه های ماهواره ای را تلویزیون دریافت کنند. در شرق تبت ، توسعه جامع کشاورزی بیابان های این منطقه را سرسبز کرده است ، در جنوب این منطقه ساختمان بلند مدارس جایگزین خانه های یک طبقه شده است و کودکان روستایی در کلاسهای بزرگ و روشن درس می خوانند.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی