نا مو تسو

دریاچه در زبان تبتی " تسو" نامیده می شود. منطقه خودمختار تبت دارای بیش از 1500 دریاچه کوچک و بزرگ بوده که مساحت آنها به 240 کیلومتر می رسد که یک سوم مساحت کل دریاچه های چین را در اشغال دارد. دریاچه ها در فلات نه تن پنهاور واقع بوده و عمق زیادی دارد و میزان ذخیره آب آن بسیار فراوان است. بزرگترین دریاچه در تبت " نا موتسو" است. معنی " نا موتسو" دریاچه آسمانی و دریاچه خدا ست و محل مقدس معروف بودایی تبت است.

نا مو تسو


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی