معبد" لا پو لن"

فلات" چینگ های-تبت " و نواحی پیرامون آن در غرب چین ،از مناطق تبتی نشین چین است. در این منطقه پهناور چشم انداز طبیعی رود ها و کوههای پوشیده از برف و سر چشمه های رودها و معابد بودایی تبتی بسیار دیده می شود. در شرق این فلات معبد "لا پولن" مجموعه معماریهای درخشان - معماریهای کنار کوهها و روبروی رود جای گرفته است.

در این معبد قصرهایی با بام طلایی رنگ و برجهایی رزاندود و مجموعه بناهایی با کاشیکاری سبز رنگ به چشم می خورد. این معبد یکی از معابد معروف دین بودای تبت چین است که در سال 1709 ایجاد شده و مرکز دین بودای تبت و عالی ترین مدرسه بودایی در شمال غربی چین محسوب می شود. شمار راهبان این معبد در دوران شکوفایی ان به 4000 نفر می رسید.


معبد" لا پو لن"


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی