وضعیت کلی

چین درتبت آموزش و پرورش رایگان اجرا می کند. شهریه دانش آموزان تبت از دبستان تا دانشگاه را کشور می پردازد. این گونه تسهیلات در چین به تبت محدود است. تبت قدیم ، هیچ فاقد مدرسه وجود بود ، ولی اکنون این منطقه دارای 4 دانشگاه است.

برای کمک به توسعه آموزش و پرورش تبت ، از سال 1985 به این طرف ، دولت مرکزی در 21 شهر و یا استان تبت کلاس تبت را ایجاد و ده هزار دانشجو برای این منطقه پرورش داده است. تمام هزینه های آنان را کشور پرداخته است.

تا اواخر سال 2003 ، شمار آموزشگاه های مختلف تبت در سطوح مختلف به 1011 و شمار دانشجویان به 453 هزار و 400 تن رسید. درصد ورود کودکان به مدارس به 91 ممیز 8 درصد و درصد بی سوادی به پایین تر از 30 درصد کاهش یافت و پس از اجرای پروژه " امید " که هدف آن کمکرسانی به کودکان محروم در تبت در سال 1992 ، بیش از 180 دبستان امید در منطقه ایجاد شده و به بیش از 36کودک کمک گردیده است.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی