سو یو حواگلهای تهیه شده با کره مخصوص تبتی

سو یو حوا " به عبارت دیگر هنر مجسمه سازی کره ای موضوعات اجتماعی بسیار را ترسیم میکند. مثلا داستانهایی درباره بودا، درباره ساکیمونی ، روایات تاریخی و اپراهاو غیره

.قالبها و مدلها و تزئینات درست شده با کره مخصوص تبتی نیز بیشمارند از قبیل :خورشید و ماه و ستارگان ، گلهاو درختان و گیاهان گرانبها ،پرندگان و جانوران ،قصرها و آلاچیق و برجهاو همچین آدمکها مانند بوداها، روحانیون ،مامورین و ژنرالها .شیوه مجسمه سازی نیز از سطح عالی هنری برخوردار است .


سو یو حواگلهای تهیه شده با کره مخصوص تبتی


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی