وضع کلی زنان چین

تا پایان سال 2002 ، جمعیت زنان چین جمعا به 620 میلیون نفر رسید که این رقم 5/48 در صد از مجموع جمعیت کل چین شامل می شود . دولت چین به پیشرفت زنان بسیار اهمیت می دهد و برابری مردان و زنان را یکی از سیاستهای اساسی برای مساعدت به پیشرفت جامعه این کشور عنوان کرده و هنگام تنظیم سیاست کلان این کشور ،

طبق اصول مشارکت برابر مردان و زنان ، پیشرفت و بهره برداری مشترک ، تضمین سیاسی و قانونی برای پیشرفت زنان فراهم آورده است . از اواسط سالهای 90 قرن گذشته ، دولت چین " طرح عمده پیشرفت زنان چین " برای مدت 5 و 10 سال را تنظیم و صادر کرده است . با این کار ، از حقوق قانونی زنان دفاع شده و محیط اجتماعی برای پیشرفت زنان چین بهبود یافته و به پیشرفت همه جانبه امور زنان مساعدت گردیده است . زنان چین نه تنها در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و خانواده از حقوق برابر با مردان بهرمند هستند ، بلکه دفاع از حقوق ویژه زنان به عنوان یک از بخشهای مهم حفاظت و تضمین حقوق بشر اساسی چین ، روزبه روز بیشنر مورد توجه دولت و جامعه قرار گرفته است. با تلاشهای مشترک دولت و محافل مختلف چین ، جایگاه زنان چین بطور قابل ملاحظه ای ارتقا یافته و کیفیت کلی زنان بطور همه جانبه بهبود یافته و پیشرفت زنان وارد مرحله مطلوب و بی سابقه ای شده است .


وضع کلی زنان چین


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی