سایر سازمان های زنان چین

انجمن جوانان زنان مسیحی چین انجمن زنان موسسه دار چین کمیته کارکنان زن انجمن زمین شناسی چین کمیته زنان انجمن همکلاسان اروپا و آمریکا کمیته مستعدان زن پژوهشگاه نیروهای مستعد چین انجمن دوستی کارکنان زن علوم و فنون چین کمیته گردشگری زنان انجمن گردشگری چین انجمن قضات زن چین انجمن دادستانی زن چین کمیته کارشناس زنان برنامه ریزی انجمن برنامه ریزی شهرهای چین انجمن پزشکان زن چین انجمن عکاسان زن چین کمیته زنان سازمان مساعدت به ساخت مناطق قدیمی چین انجمن دوستی زنان موسسه دار فدراسیون صنعتی و بازرگانی چین کمیته کارمندان زن اتحادیه کارگری چین شعبه شهرداران زن انجمن شهرداران چین پژوهشگاه فرهنگ خانواده چین مرکز خدمات مشورت روانی زنان " هون فون " بیجینگ پژوهشگاه مستعدان زن پژوهشگاه منابع مستعد چین مرکز بین المللی مطالعات مقایسه زنان پژوهشگاه سلامت زایمان استان یون نان پژوهشگاه زنان سالخورده فدراسیون زنان سراسر چین صندوق پیشرفت زنان چین سازمان مساعدت به حقوق زنان شهر تایپه مرکز بررسی زنان " هوا کونگ "

سایر سازمان های زنان چین


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی