آکادمیسین های زن برجسته در چین

" لین چیائو جی " پزشک اهل شهر " شیا من " استان " فو جیان " است . در سال 1929 میلادی از دانشکده پزشکی " شیه حه " فارغ التحصیل شد و درجه علمی دکترا را به دست آورد . وی پرفسور و رییس بخش مامائی و امراض زنانه بیمارستان " شیه حه " ، رییس افتخاری زایشگاه بیجینگ ، نایب رییس آکادمی پزشکی چین بوده است . وی در زمینه بهداشت زنان و کودکان سهم شایانی ادا نموده است .

" شیه شی ده " فیزیکدان اهل شهر " چوان جو " استان " فو جیان " است . در سال 1946 از دانشگاه " شیا من " فارغ التحصیل شد . در سال 1951 میلادی درجه علمی دکترا فیزیک دانشکده میشیگاه آمریکا را کسب کرد و در این دانشگاه به مطالعات فوق دکترا پرداخت . وی 12 درجه علمی دکترای افتخاری دانشگاه های آمریکا ، انگلستان ، کانادا ، ژاپن و منطقه اداره ویژه هنگ کنگ را دریافت کرده است . در سال 1988 میلادی به عنوان عضو آکادمی جهان سوم انتخاب شد . وی همچنین عضو خارجی آکادمی علوم انسانی و علوم طبیعی آمریکاست . وی پرفسور دانشگاه " فو دان " چین بوده و در زمینه فیزیک سهم مهمی ادا نموده است . در سال 1980 میلادی به عنوان عضو آکادمی چین انتخاب شد .

" حه زه هوی " فیزیک دان هسته ای اهل " لین شی " استان " شان سی " است و در شهر " سو جو " استان " جیانگ سو " به دنیا آمد . در سال 1936 میلادی از دانشگاه " چینگ خوا " چین فارغ التحصیل شد . در سال 1940 میلادی درجه علمی دکترای دانشگاه عالی صنعتی برلین آلمان را به دست آورد . پژوهشگر پژوهشگاه فیزیک آکادمی چین بود . وی در زمینه فیزیک هسته ای سهم مهمی ادا نموده است . در سال 1980 میلادی به عنوان عضو آکادمی چین انتخاب شد .

" جیان لی جین " شیمیدان اهل بیجینگ است . اکنون پژوهشگر پژوهشگاه شیمی آکادمی چین است . در سال 1944 میلادی در رشته شیمی فارغ التحصیل شد و لیسانس گرفت . در سال 1946 میلادی درجه فوق لیسانس این دانشگاه را کسب کرد . در سال 1951 میلادی درجه دکترای دانشگاه مینیسوتا آمریکا را به دست آورد . وی در دانشگاه کانزاس و دانشکده میشیگان آمریکا به مطالعات فوق دکترا پرداخت . وی در زمینه شیمی سهم بزرگی ادا نموده است . در سال 1980 میلادی به عنوان عضو آکادمی چین انتخاب شد .

" این ون اینگ " حشره شناس اهل " پینگ شیان " استان " خه بی " چین است . در سال 1947 میلادی از بخش بیولوژی دانشگاه مرکزی فارغ التحصیل شد . پژوهشگر پژوهشگاه حشره شانگهای آکادمی چین است . در سال 1991 میلادی به عنوان عضو آکادمی چین انتخاب شد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی