حق آموزش دیده زنان چین

در قانون اساسی ، قانون آموزش و پرورش اجباری ، قانون تامین حقوق زنان و قانون های ذی ربط دیگر چین حق آموزش دیده مساوی زنان با مردان قید شده است . در سال 2001 ، نسبت ورود کودکان به مدرسه چین به 99 ممیز 1 در صد و این رقم دختران به 99 ممیز 01 در صد رسید . در سال 2002 ، شمار دانش آموران دختر در دبیرستان به 38 میلیون و 702 هزار نفر رسید که 46 ممیز 7 در صد شمار کل دانش آموزان را تشکیل داد . این رقم در دانشگاه های عالی به 3 میلیون و 970 هزار نفر رسید و 44 در صد دانشجویان را تشکیل داد و نسبت به 5 سال گذشته 6 در صد ارتقا یافت . در سالهای اخیر ، سطح آموزش دیده زنان چین بطور قابل ملاحظه ای ارتقا یافته و اختلاف زمان آموزش دیده بین زنان و مردان بیش از پیش کاهش یافته است . طبق پنجمین سرشماری جمیعت سراسر چین در سال 2000 میلادی ، زمان آموزش دیده زنان این کشور حدود 7 ممیز 07 سال است . اختلاف زمان آموزش دیده بین زنان و مردان از 1 ممیز 4 سال در سال 1995 میلادی به 1 ممیز 07 سال کاهش یافته است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی