طب سنتی ملیت مغول

گاهی اجمالی به وضعیت طب سنتی ملیت مغول

طب سنتی ملیت مغول طب سنتی ای است که از طرف ملیت مغول در پراتیک درمانی درازمدت بتدریج شکل گرفته و توسعه یافته است و با تاریخ دیرینه و موضوع غنی نتیجه تجربیات و چکیده عقل و درایت مردم ملیت مغول در مبارزه با بیماری ها بوده و نیز یک علم پزشکی دارای ویژگی های خاص ملی و خصوصیات چشمگیر محلی می باشد. در جریان تشخیص و درمان بیماری ها با این طب شفابخشی خوب و اقتصادی و ساده است.

تئوری اساسی طب سنتی ملیت مغول

طب سنتی ملیت مغول با ارتباط سه رشته برنامه مغولی " حه یی " ، " شی لائو " و " با داگن " پدیده های فیزیولوژی و پاتولوژی بدن انسان را تشریح می کند. " حه یی " ، به نیروی محرکه کارکردهای گوناگون فیزیولوژی اشاره دارد. هر تفکر ، زبان ، حرکت و فعالیت کارکرد امعاء و احشاء توسط آن ترتیب داده می شود. اگر کارکرد " حه یی " غیر عادی باشد ، باعث تضعیف کارکرد امعاء و احشاء می شود و علائم غیر طبیعی در هوش و حواس رخ می دهد و فرد دچار بیخوابی ، ضعف حافظه و غیره می شود. " شی لای " معنای حرارت دارد. حرارت بدن ارگانیسم ، انرژی گرمای هر جهاز بافتی و مشوق روحیه و غیره است. اگر " شی لائو" زیاد کار کند ، فرد مبتلا به بیماری می شود. برای نمونه تلخی دهان ، ترش کردن ، دیوانگی و عوارض دیگر. " پادگن " به نوعی ماده مخاطی در بدن اشاره می شود که دارای خصوصیات خنک کنندگی می باشد. اگر تعادل کارکرد " پادگن" از بین رود ، به غیر از علائم سرمای معمولی ، مشکلات دیگری در بدن رخ می دهد.

روش های خاص درمان طب سنتی ملیت مغول

روش درمان با خونگیری

در محلی معین مجرای رگ بریده و یا سوراخ می شود و خونگیری انجام می گردد. از این طریق خون بیماری جذب می شود و درمان و پیشگیری از بیماری ها صورت می گیرد. روش درمان با خونگیری برای درمان بیماری های گرم ناشی از خون و" شی لائو " مناسب است. برای نمونه درمان آماس کورک ، دمل ، بیماری نقرس ، سل و غیره. این روش به دو اقدام آمادگی قبل از عمل جراحی و خونگیری تقسیم می شود.

روش درمانی از طریق بادکش کردن و سوراخ کردن

این روش روش درمانی برونی است که بادکش کردن در آن با خونگیری تلفیق می شود : اول محلی روی بدن برای بادکش مشخص می شود . سوزن زنی انجام می شود و سپس بادکش می شود تا خون های کثیف از بدن خارج گردد و حرکت خون عادی شود. درمان بیماری با این روش ساده در بخش های عضلاتی ، با ارتجاع زیاد ، بدون موی بدن و سر انسان و فرورفتگی و برآمدگی استخوان انجام می شود. خصوصیات این روش عبارت است از : شفابخشی سریع ، درمان در کوتاه مدت ، سادگی ، فقدان درد و غیره

فن درمان با سوزاندن گیاه و دود دادن آن در نقاط مناسب بدن


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی