سلسله " سوی " و سلسله " تانگ "

سلسله " سوی " از ایجاد آن در سال 581 میلادی توسط " یانگ جیانگ " امپراتور " سوی ون دی " تا کشته شدن " یانگ گوانگ " امپراتور " سوی یان دی " در سال 618 میلادی ، 37 سال حیات داشت . از میان امپراتوران این سلسله ، امپراتور " سوی ون دی " بسیار نقش شایانی در کشور ایفا کرد . اول اینکه وی نظام " شش مقام " سلسله " جوی شمالی " را لغو و نظام " سه استان و شش وزارت " را ایجاد کرد . این امپراتور قوانین جدیدی تنظیم نموده و مجازات های در نظر گرفته شده در سلسله های جنوبی و شمالی را عادلانه اجرا می کرد . علاوه بر این ، سیستم آزمون سلطنتی ایجاد و روش انتخاب مقامات در دوره حکمرانی وی مشخص شد . امپراتور " سوی یان دی " کانال بزرگ احداث کرد و به مسافرت علاقه زیادی داشت . با این حال وی در تاریخ چین به امپراتور بی رحم معروف است . در دوره حکمرانی وی مردم به دلیل مالیات و عوارض کمرشکن و سنگین ، دست به قیام زدند و سرانجام امپراتور را در شهر " جیانگ دو " با طناب دار زدند و سلسله " سوی " سرنگون شد .

سلسله " تانگ " سال 618 میلادی تاسیس و سال 907 میلادی توسط مردی با نام " جو ون " سرنگون شد . عمر این سلسله به دنبال شورش " آن شی "به دو بخش دوران پر شکوه و دوران زوال تقسیم شد . امپراتور " تانگ گائو زو " سلسله " تانگ " را تاسیس کرد . امپراتور " تانگ تای زون " با نام " لی شی مین "در عرض یک دهه کشور را وحدت بخشید . به دنبال تاجگذاری " لی شی مین " ، با اصلاحات در سلسله " تانگ " پیشرفت کرد و این سلسله در زمینه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در جهان شهرت یافت . از آن به بعد ، دوران امپراتوری " تانگ شوان زون " بسیار پر رونق بود . اما در این دوران شورش " آن شی " رخ داد و در نتیجه آن سلسله " تانگ " رو به زوال گذاشت . سلسله " سوی " و سلسله " تانگ " ، دست آوردهای زیادی در زمینه تنظیم احکام و مقررات حاصل کردند که برای نمونه می توان به نظام " سه استان و شش وزارت " ، سیستم آزمون سلطنتی و قانون مالیات اشاره کرد . سیاست خارجی سلسله " سو " و سلسله " تانگ " نسبتا باز و تبادلات اقتصادی و فرهنگی آنها با کشورهای دیگر زیاد بود . در زمینه ادبی ، اشعار سلسله " تانگ " به نمایندگی " چن زی آن " در دوران اوائل سلسله " تانگ " ، " لی بای " ، " دو فو " در دوران رونق این سلسله و " بای جو ای " ، " یوان جن " در اواسط حیات این سلسله و " لی شان این " ، " دو مو " در اواخر حکمرانی سلسله " تانگ " بسیار معروف بود . در این دوران آثار نثر به سبک کلاسیک " بر اساس " هان یو " و " لیو زون یوان " نوشته شد و تاثیرگذار بود .

خطاطی " یان جن چینگ " و نقاشی " یان لی بن " ، " وو دائو زی " ، " لی سی شون " و " وانگ وی " و رقص موسیقی با نام " نی شان یو ای وو " و هنر غارهای صخره ای در میان توده های مردم در این دوران رواج یافت . فن چاپ و باروت از جمله چهار اختراع چین در این دوران به وجود آمد . در اواخر حیات سلسله " تانگ " ، جامعه دچار هرج و مرج بسیاری شد . درگیری های احزاب و حاکمیت مطلق مقامات باعث قیام های دهقانی شد . در جریان قیام " هوانگ چائو " " جو ون " یکی از رهبران این قیام جایگزین سلسله " تانگ " شد و سلسله " لیانگ " بعدی آخرین سلسله پنج گانه ( سلسله " لیانگ " بعدی ، سلسله " تانگ " بعدی ، سلسله " جین " بعدی ، سلسله " هان " بعدی ، سلسله " چو " بعدی ) را تاسیس کرداطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی