سلسله " یوان "

" تموچین " در سال 1206 میلادی کشور " یوان " را تاسیس کرد اما " هوبی لیه " در سال 1271 میلادی آن را " یوان " نامید و در سال 1279 میلادی سلسله " سون " را سرنگون کرد و شهر " دا دو " ( بیجینگ امروز ) را پایتخت قرار داد . ملیت مغول در شمال صحرا زندگی می کردند . " تموچین " قبیله های مختلف را شکست داد و ملت مغول را وحدت بخشید و کشور مغولها را ایجاد کرد و خود را " چنگیزخان " نامید . ارتش مغول قبل از این به آسیای مرکزی ، اروپای شرقی و ایران حمله کردند . این کشور بزرگ که آسیا و اروپا را در بر می گرفت ، چندی نگذشت که به چند کشور مستقل تبدیل شد . در بخش شمالی سلسله " یوان " به سبب نبردهای دراز مدت به شدت تضعیف شد . امپراتور " یوان شی زو " بر توسعه کشت و رزع تاکید و رود زرد را مهار کرد . چین در دوران سلسله های " تانگ " ، " سون " و " یوان " پیشرفته ترین کشور جهان بود . پیشرفت اقتصادی و فرهنگی توجه کشورهای همسایه را جلب می کرد . در آن زمان تبادلات بین فرستاده ها ، بازرگانان و کارشناسان کشورهای مختلف بسیار زیاد و تبادلات چین با کشورهای دیگر نیز فعال بود .

در سلسله " یوان " اعزام فرستاده ها و تبادلات بازرگانان و رفت و آمد بین کشورها بیشتر از هر دوران دیگر بود . سلسله " یوان " با ژاپن و کشورهای مختلف آسیای جنوب شرقی نیز مبادلاتی داشت . بسیاری کشتی های چینی در دریاهای چین و هند دیده می شدند . فن چاپ ، باروت و قطب نما از راه کشورهای عرب به اروپا رسید . علم نجوم شناسی ، علم پزشکی و علم ریاضی کشورهای عربی نیز به تدریج وارد چین شد و دین اسلام در این کشور رواج یافت . رفت و آمد چین با شبه جیزره عرب به غیر از راه دریایی ، از طریق مسیر زمینی از راه استان " یونن " انجام می شد . چینی های ساخت چین به آفریقای شرقی منتقل و به مراکش فروخته می شد . در سال 1275 میلادی ، " مارکو پولو " پسر یک بازرگان ونیزی وارد چین شد و 17 سال در چین زندگی کرد . وی کتاب معروف سفر به چین را در این دوران نوشت .

این کتاب یکی از اسناد مهمی است که مردم کشورهای غربی با خواندن آن با چین و آسیا آشنا می شوند . " چو " نوعی نثر مسجع مخصوص آواز است . دست آوردهای سلسله " یوان " در این زمینه بسیار زیاد بود . نمایندگان این سبک " گوان هان چین "، " وانگ شی پو " ، " بای پو " و " ما جی یوان " بودند و آثار مشهور آن متعلق به " پرونده غیر منصفانه " و " داستان عاشقانه شی شیان جی " است . استثمار حکومت مغول بر مردم ملیت " هان " بسیار بیرحمانه بود و باعث مقاومت شدید ملیت " هان " شد . در سال 1333 میلادی ، قیام های دهقانی در سراسر کشور رخ داد . در سال 1351 میلادی ، کارگران اطراف رود زرد دست به قیام زدند . در سال 1341میلادی ، مردی به نام " جو یوان جان " با شعار " بیرون راندن ملیت های غیر " هان " در راس ارتش شورشی به پایتخت حمله کرد و سلسله " یوان " را سرنگون و سلسله " مینگ" را تاسیس کرد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی