سلسله " چینگ "

سلسله " چینگ " از سال 1644 میلادی تاسیس گردید و سال 1911 عمر آن خاتمه یافت . امپراتور آن " نورهاچی " و آخرین امپراتور آن " فو ای " بودند . این سلسله جمعا 12 امپراتور داشت .

سرزمین سلسله " چینگ " بیش از 12 میلیون کیلومتر مربع مساحت را پوشش می داد . در سال 1616 میلادی ، " نورهاچی " کشور " هو جین " را ایجاد کرد . در سال 1636 میلادی ، امپراتور " هان تای جی " نام این کشور را به " چینگ " تغییر داد . سال 1644 میلادی ، نیروهای دهقانی به ریاست مردی با نام " لی زی چن " سلسله " مینگ " را بر انداختند و امپراتور سلسله مینگ با نام " چون جن " خودکشی کرد . ارتش سلسله " چینگ " با استفاده از این فرصت از گذرگاه " شان های " به سلسله مینگ راه یافت و قیام دهقانی را شکست داد و بیجینگ را پایتخت سلسله " چینگ " قرار داد. سلسله " چینگ " به تدریج قیام های دهقانی در مناطق مختلف را سرکوب و سراسر کشور را متحد کرد .

در اوائل سلسله " چینگ " ، برای کاهش تضاد طبقاتی ، سیاست تشویق به آبادی زمین های بایر و کاهش مالیات به اجرا در آمد . اقتصاد داخلی و مرزی پیشرفت کرد . تا اواسط قرن 18 ، اقتصاد فئودالی بسیار پیشرفت نمود که دوران پرشکوه " یون کان چیان " خوانده می شد . نظام تمرکز قدرت بیش از پیش کامل گردید و نیروی ملی قدرت گرفت و نظم عمومی ثبات یافت و جمعیت سلسله " چینگ" تا اواخر قرن 18 به 300 میلیون نفر رسید . در سال 1661 میلادی ، مردی با نام " جن چن گون " در راس کشتی های جنگی از تنگه تایوان عبور کرد و استعمارگران هلندی را در تایوان که 38 سال آن را در اشغال داشتند ، شکست داد . سال بعد ، استعمارگران هلندی تسلیم شدند . تایوان به خاک چین ملتحق شد

در اواخر قرن 16 ، روسیه تزاری به شرق حمله کرد . به محض ورود ارتش سلسله چینگ به گذرگاه " شان های " روسیه تزاری فرصت را غنیمت شمرده و " یاکسا " و " نیبوچو " را اشغال کرد . دولت سلسله " چینگ " بارها از روسیه تزاری خواست : از خاک سلسله " چینگ " خارج شود . در سال 1685 و سال 1686 میلادی ، امپراتور " کان شی " دو بار فرمان حمله به ارتش روسیه تزاری را به ارتش سلسله " چینگ " داد . روسیه مجبور بود با حل مسئله مرزی شرقی سلسله " چینگ " و روسیه تزاری از طریق مذاکرات موافقت کند . در سال 1689 میلادی ، نمایندگان دو طرف در مذاکرات در " نیبوچو " رسما نخستین پیمان مرزی - پیمان " نیبوچو " را امضا کردند .

در اواسط دوران امپراتوری " چیان لون " ، این امپراتور نیروهای تجزیه طلبی " گردان " در " جونگر " و شورش میلیت " هوی " را سرکوب و " سینگ کیانگ " را متحد ساخت . امپراتور سلسله سیاست هایی اتخاذ و اقتصاد ، فرهنگ و راه و ترابری این منطقه را توسعه داد . سلسله " چینگ " قبل از دوران امپراتوری " دائو گوان " ، دست آوردهای فرهنگی بسیار عظیم ی داشت. اندیشه مندان برجسته مانند " وانگ فو جی " ، " هوان جون شی " ، " گو یان وو " و " تای جن " و ادیبان معروف مانند " تسائو شیه چین " ، " وو جینگ جی " ، " کنگ شان ژن " و " شی تائو " در این دوران پا به عرصه گذاشتند .


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی