کتاب"شی جی" - یادداشتهای تاریخی

کتاب"شی جی" - یادداشتهای تاریخی

کتاب "شی جی" (یادداشتهای تاریخی) بزرگترین اثر تاریخی و اثر بیوگرافی در تاریخ چین بوده و در تاریخ و ادبیات چین بعد از آن تاریخ تاثیرات عمیقی برجای گذاشته است. این کتاب در قرن اول قبل از میلاد در سلسله "هان غربی " نگاشته شد. در این اثر امور سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و تاریخی حدود 3000 ساله از چین باستان تا دوران "هان غربی" تشریح شده است. این کتاب اولین اثر تاریخی بیوگرافی چین است که قهرمانان آن شخصیتهای دوره های مختلف هستند.

قبل از تشریح نقش مهم "شی جی" در تاریخ شناسی و ادبیات چین باید نویسنده آن به نام"سی ما چیان" معرفی شود. "سی ما چیان" تاریخ شناس و ادیب در دوران سلسله "هان غربی" چین است. وی در یک خانواده ادیب متولد شده و پدر وی یک مقام دولتی در زمینه تاریخ بوده است. "سی" در کودکی نسبت به مسایل مختلف تفکر می کرد و در خصوص شخصیتها و رویدادهای تاریخی دیدگاه های خاصی داشت. هنگامی جوان بود برای آشنایی با آداب و رسوم اجتماعی ، وضعیت اقتصادی و محصولات مناطق مختلف به بسیار مکانهای دیدنی و مناطق مختلف مسافرت کرد و مدارک زیادی در ارتباط با شخصیتها و رویدادهای تاریخی را جمع آوری نمود. چندی بعد، وی جایگزین پدرش در مقام دولتی شد و مسئولیت تألیف مدارک تاریخی دولت را برعهده گرفت. در آن زمان، مدارک تاریخی در ارتباط با زمانهای قبل دیدگاه های تاریخی مختلف در بر گرفت و بسیار تنگ نظرانه تهیه شده بود. "سی" ضمن تنظیم مدارک باستانی برای تالیف یک کتاب جامع تاریخی آماده شد. اما وی به علت یک رویداد سیاسی توسط دولت مجازات شد. وی از نظر بدنی و روحی بسیار آسیب دید. با وجود انتصاب مجدد وی در دولت روح و روان وی کاملأ تغییر کرده و تنها هدف او از زندگی خود تالیف کتاب یاد شده بود. وی طی 13 سال کتاب "شی جی"را با 103 مقاله وبیش از 500 هزار کلمه به رشته تحریر در آورد.

این کتاب به پنج بخش "بن جی" ، "بیائو"، "شو"، "شی جیا" و "لیه جوان" تقسیم می شود و محورهای عمده آن شخصیتهای سیاسی مانند پادشاهان تاریخی است. در این پنج بخش رویدادهای متنوعی تشریح شده است. "بن جی" دوران رونق و زوال پادشاهان سلسله های تاریخی و رویدادهای بزرگ تاریخی را ثبت کرده ، "بیائو" با جدول های آن، رویدادهای بزرگ تاریخی در دوران مختلف تاریخ را نشان داده، "شو" تاریخچه علم نجوم، تقویم، آبیاری، اقتصاد، فرهنگ و غیره را ثبت کرده، "شی جیا" فعالیتها و رویدادهای دوک ها و اشراف سلسله های تاریخی را یاد داشت کرده و "لیه جوان" زندگی نامه شخصیتهای معتبر قشرهای مختلف سلسله های تاریخی و تاریخ برخی اقلیتهای ملی را ثبت کرده است.


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی