راز سفر "شو فو" به ژاپن

راز سفر "شو فو" به ژاپن

"چین شی هوان" اولین امپراتور سلسله "چین" پس از تصدی به این مقام می خواست زندگی ابدی داشته باشد. وی شنیده بوده که در میان دریای "بو های" یک کوه الله وجود دارد و در آن داروی معجزه آمیزی برای زندگی همیشگی موجود است. بنابراین ، کسانی را برای یافتن آن دارو اعزام کرد. "لو شنگ" اولین کسی بود که مأمور شد، اما آن را نیافت. اکنون در پارک "دون شان" شهر"چین هوان دائو" یک اثر باستانی با نام " محل سفر دریایی چین شی هوان" وجود دارد. در سال 1992، مردم محلی در این ناحیه مجسمه امپراتور "چین شی هوان" را با سنگ گرانیت مشکی ساختند که 6 متر ارتفاع و 80 تن وزن دارد.

پس از "لو شنگ" ، امپراتور "چین شی هوان" فرد دیگری را با نام "شو فو" برای این کار مأمور کرد. "شو" پس بازگشت از نخستین سفر دریایی خود گفت که به کوه "پنگ لای" رسید و دارو مذکور را پیدا کرد، اما اللهه کوه از کم بودن هدایا ناراحت شد و داروها را به وی اعطا نکرد و خواستار خدایان مردان و زنان زیبا و کارگران و صنعتگران ماهر است. "چین شی هوان" از شنیدن این حرف بسیار خوشنود شد و فورأ سه هزار نفر از پسران و دختران و کارگران و صعنتگران را انتخاب کرد و به "شو" تحویل و فرمان داد که باردیگر داروی مذکور را برای او بیاورد. "شو" پس بازگشت از سفر دوم داروی مذکور را پیدا نکرد و به "چین شی هوان" گفت: علت به دست نیاوردن دارو، وجود ماهی بزرگی در دریا و جلوگیری از پهلوگرفتن کشتی در کوه خدایان بود. وی افزود که برای رسیدن به کوه یاد شده باید تیراندازها و سلاحهای پیشرفته همراه داشته باشد. اتفاقأ امپراتور در آن چند روز خواب دید که با اللهه دریا در جنگ است. طبق تعبیر خواب ، این خواب نشانگر اژدها و یا ماهی بزرگ در دریا است. بر این اساس، امپراطور گفته "شو" را باور کرد و تیراندازها و سلاحها را به وی داد و شخصأ همراه "شو" به سفر رفت. وقتی کشتی به نزدیکی جزیره " جی فو" رسید ، با یک ماهی بزرگ برخورد کرد و "چینگ شی هوان" شخصأ آن را کشت و فکر می کرد که برای رسیدن به کوه اللهه دیگر مشکلی نخواهد داشت. اما این بار کوه و داروی اللهه بازهم پیدا نکرد. "شو فو" دیگر جرأت نداشت با پادشاه دیدار کند و به همراه سه هزار نفر مذکور به ژاپن رفت و در آنجا زندگی کرد. "شو فو" چندی بعد در کنار کوه "فوجی" ژاپن در گذشت.

در کشور ژاپن، افسانه ها و یادداشتهای زیادی درباره "شو فو" رایج است. برخی دانشمندان حتی معتقدند که "شو فو" همان پادشاه مشهور "شن وو" در تاریخ ژاپن است. ژاپنی ها نیز "شو فو" را به عنوان نیای خود عبادت کرده و وی را اللهه کشاورزی و اللهه دارو می خوانند. اکنون در ژاپن، آثار باستانی زیادی مربوط به "شو" مانند آرامگاه ، کاخ، سنگ و برج یادبود "شو" وجود دارد. در سال 1991 میلادی، ژاپنی ها پارکی با نام راه "شو فو" احداث کردند. در پاییز هر سال، مردم محلی نخستین خوشه برنج حاصله خود را به عبادتگاه "شو فو" نثار خواهند کرد و هر 50 سال، مراسم پرشکوهی برای عبادت وی برگزار خواهد شد.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی