راز "یانگ گوی فی" همسر پادشاه "تانگ شوان جون"

راز "یانگ گوی فی" همسر پادشاه "تانگ شوان جون"


"یانگ گوی فی" یا "یو هوان" و ابتدا زن "لی مائو" شاخزاده پادشاه "تانگ شوان زون" سلسله "تانگ در حدود یک هزار سال پیش بود، اما بعد مورد توجه و پسند پادشاه قرار گرفت و زن پادشاه شد. سپس پادشاه به وی لقب"گوی فی" (نوع لقب زن پادشاه در تاریخ چین) داد و از شرایط برابر با ملکه پادشاه بهره مند شد. در آن زمان، پادشاه "تانگ شوان زون" 56 سال و وی 22 سال داشت.

"یانگ" نه تنها خوش اندام و زیبا بود، بلکه موسیقی و رقص را خوب می دانست و همواره برای پادشاه چاپلوسی می کرد. گفتنی است که پادشاه "تانگ شوان زون" آهنگ "نی شان یو یی" که خود خلق کرده بود به "یانگ" هدیه کرد، "یانگ" بعد از مدت کوتاهی این آهنگ را آموخت و همراه آهنگ آواز می خواند و می رقصید . او همانند یک فرشته بود. "تانگ شوان زون " "یانگ" را بسیار دوست داشت. گفته می شود که پادشاه هنگام بالارفتن به کوه "نی ار" "شان شیانگ یی" آهنگی بسیار گوشنواز و زیبا شنید و بعد از بازگشت به کاخ خود طبق خاطره آن را یادداشت کرده و با آمیزش یک موسیقی هندی آهنگ "نی شان یو یی"را خلق کرد. در اواخر فصل پاییز، پادشاه همراه "یانگ" هنگام بازدید از گل نیلوفر در مخزن "تائی یه" در کاخ "دا مین" به "یانگ " گفت: "گل نیلوفر با وجود زیبایی تنها شکل دارد و دارای روح نیست و قابل مقایسه با تو نیست."

به علت محبت و دلجویی پادشاه، بستگان خانوار "یانگ" نیز توسط پادشاه به مقام رسیدند. "یانگ زائو" برادر وی لقب "گوان جون" را کسب کرد و به عنوان نخست وزیر اول کشور منصوب شد و حق اداره کشور را به دست گرفت. به علت شیفتگی پادشاه در نوشیدن شراب و توجه به زنان، کشور در زمینه سیاسی رو به زوال گذاشت و تضادهای اجتماعی حادتر شده و سرانجام قیام "آن شی" تاریخ چین رارقم زد. پادشاه "تانگ شوان زون" عجولانه به استان "سی چوان" فرار کرد. هنگام رسیدن به ایستگاه "ما وی" ، سربازان پادشاه قیام کردند و "یانگ گوا جون" برادر "یانگ گوی فی" را کشته و به پادشاه فشار آوردند که "یانگ گی فی" را بکشد. پادشاه مجبور شد فرمان خودکشی "یانگ" را بدهد. "یانگ" نیز در 38 سالگی جان خود را از دست داد. گفته می شود هنگام انتقال جسد "یانگ" یکی از کفشهای "یانگ" گم شد و یک پیرزن آن را پیدا کرد. اگر کسی می خواست آن کفش را ببیند باید پول زیادی به پیرزن بدهد و این پیرزن از همین طریق ثروتمند شد.

در خصوص مرگ "یانگ" شایعات زیادی وجود دارد. برخی معتقدند که "یانگ" کشته نشده و فقط بدل وی کشته شده است. "یو پین بو" تاریخدان چینی همین نظر را دارد. به عقیده وی، در آن زمان فقط یک ندیمه کشته شد و "یانگ" به ژاپن رفت، همچنین همسر پسر و نوه "یانگ گوا جون" نیز وی را همراهی کردند. گفته می شود که "یانگ" زمانی که در ژاپن بسرمی برد، در سرکوبی یک قیام کاخ امپراتوری ژاپن به پادشاه ژاپن کمک کرد. اکنون در ژاپن دو آرامگاه "گوی فی " وجود دارد.


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی