"سان شائو" رودخانه " یانگ تسه "

نکه سا سیای رود یانگ تسه از مناطق خوش منظره و معروف چین است و این منطقه با عظمت ، عجیب و غریب خطرناک و باریک و عمیق و دارای شهرت جهانی است.برای ذخیره آب ، کشتیرانی و تولید برق طرح مهندسی مخزن اب این تنگه ده سال تلاش سخت صورت گرفته است.

به لحاظ چشم انداز طبیعی این تنگه شامل تنگه های چو تنگ ، وو و سی لین است و ارتفاع متوسط این سه تنگه از سطح دریا 1200 متر است و قبل از ایجاد سد اب جایگاه متوسط اب از سطح دریا به 80 متر می رسد. سه منظره زیبای "شهر بای دی " "دهکده شی بایو " و شهر اهریمن " از مناظر عمده ساسیا است که از سطح دریا بیش از 175 مترارتفاع دارد و پس از اتمام طرح مهندسی همچنان حفظ خواهند شد.

تنگه سا سیای کوچک در کوه ووشان را تنگه لون من - تنگه با وو و تنگه دی تسوی تشکیل می دهند که طول انها به 50 کیلومترمی رسد قبلا به علت جریان سریع اب ، گردشگران تنها می توانستند به تنگه دوم راه یابند، . اکنون به دلیل ارتقای سطح جایگاه اب گردشگران به تنگه سوم نیز راه می یابند ضمن انکه این تنگه به لحاظ زیبایی مناظر از همه زیبا تر و طول ان 20 کیلومتر است دو ساحل ان دارای کوههای بلند وپرتگاه درختان سبز وابشارهاست در اینجا شهرک باستانی که 400 سال پیش ساخته شده است با معماریهای باستانی سلسله مینگ به چشم می خورد.

به دنبال ارتقای جایگاه آب مخزن آب به لحاظ مهاجرت ، محیط زیست ، اکتشاف علمی این منطقه برای گردشگری مناسبتر شده است. اکنون برای مساعدتبه توسعه گردشگری شش فروند کشتی مجلل به خدمت گرفته شده است. "بای حه لان" در پی لین نخستین ایستگاه هیدرولوژیک در جهان به حساب می اید که بیش از یک هزار سال قدمت دارد قبلا هر ده سال یک بار از اب اب بیرون می امد . اکنون موزه ای در زیر اب بنا شده و گردشگران می توانند با کشتی از این موزه و مناظر دیگر دیدن کنند. این مناظر بسیار ارزش وبه لحاظ تاریخی گرانبها محسوب می شوند.

داستانی موسوم به" آهو را اسب معرفی کردن "برای شما توضیح می شود ، در قرن سوم قبل از میلاد "جائو گائو" صدر اعظم سلسله امپراطور چین مردی بود بسیار خودرای و خود کامه و نیت و قصدی جز این نداشت که مقام امپراطور را غصب کند و بر تخت سلطنت بنشیند.اما کارهای او باعث برانگیخته شدن خشم و نفرت دیگر وزیران شده بود و او که میدان را بی رقیب و معارض می خواست تصمیم گرفت به روشهای مختلف مخالفان خود را از سر راه بردارد.

یک روز که امپراطور در باریان را به حضور پذیرفته بود.جائو گائو آهوئی را که قبلاً آماده کرده بود با اداری احترام بسیار پیش برد و گفت:اعلی حضرتا!این اسبی کمیاب و از نثراد اصیل است و من افتخار دارم که آن را به حضور شما تقدیم کنم.امپراطورخنده ای کرد و گفت:اشتباه می کنید.این که آهوست چطور می گوئید اسب است؟جائو گائو لطفاً اعلی حضرت تحقیق بفرمایند خواهند دید که این حیوان حتماً اسب است.

امپراطور با شک و تردید پرسید ولی پس چرا شاخ دارد؟جائو گائو گفت:با این حال یک اسب است چنانچه اعلی حضرت قبول نمی فرمایند می توانند از دیگر وزیران سوال کنند.شکی نبود که جائو گائو آهوئی را به دربار آورده بود ولی عدن ای چاپلوس گفته او را تایید کردند و گفتند:بله قربان این یک اسب است،حتی در گذشته ما خودمان هم مثل آن را پرورش داده ایم.عده دیگری که نمی خواستند دروغ بگویند و وجدان خود را آلوده سازند و از طرفی از جائو گائو هم می ترسیدند سکوت اختیار کردند.اما تنی چند از وزیران بی پروا اظهار داشتند این اسب نیست و همانطور که اعلی حضرت متوجه شدند یک آهوست.

جائو گائو به نظرات موافق و مخالف وزیران به دقت گوش داد و مخالفان خود راشناسائی کرد.دیری نگذشت به همه کسانی که حقیقت گفته و با نظر او مخالفت کرده بودند یکی پس از دیگری اتهاماتی بست و به عناوین مختلف آنان را از دربار بیرون راند و یا به زندان افکند و یا به قتل دسانید.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی