خواب نان که

در زبان چینی ضرب المثل " خواب نان که " در توصیف رویا و یا خیال واهی تحقق ناپذیر به کار می رود . می گویند :

مردی به نام " چون یو فون " معمولا به شراب خواری علاقه زیادی داشت . در حیاط منزلش یک درخت اقاقیای چینی بسیار بلند و تنومند با ریشه های عمیق و برگهای پر پشت قرار داشت .

شب های تابستانی گرم در هوای مه آلود با وزش باد خنک اعضای خوانواده اش دوست داشتند که زیر این درخت شب را به روز برسانند . در روز تولد " چون " دوستان و خویشاوندان زیادی برای ادای تبریک به دیدنش آمدند . وی از فرط خوشحالی شراب زیادی نوشید و عصر هنگام از مستی به خواب رفت .

در رویا " چون یو فون " از طرف دو پیک به درون یک درخت دعوت شد . در این غار درون درخت هوا صاف و افتابی بود و مناظر خاصی به چشم می خورد. به او گفتند که اینجا کشور " دای خوای" یعنی کشور اقاقیای بزرگ است .

چندی نگذشت ، وی در امتخانات کشوری " دای خوای" مقام اول را به خود اختصاص داد . امپراطور این کشور با دیدن وی که خوش قیافه و پر استعداد به نظر می رسد،او را پسندید و پرنسس را به همسری وی در آورد .

بعد از ازدواج " چون " برای تصدی به مقامی بالا به منطقه "نان که" فرستاده شد. وی در این مقام با پاکدامنی و درستکاری و جدیت در کار مورد تحسین و ستایش محلی ها واقع شد و در ضمن زندگی خوانوده اش بسیار خوش و سعادتمندان بود ، وی صاحب 7 فرزند هم گردید . 30سال به این منوال سپری گشت .

ناگهان روزی کشور اقاقایای بزرگ مورد تجاوز سربازان کشور " سان لو" قرار گرفت . ژنرالهای این کشور در نبردها شکست می خوردند و دشمن به پایتخت نزدیک می گردد . همه مقام های دربار در یک جا حمع شده ولی ناچار و عاجز ماندند .

در این هنگام نخست وزیر این کشور به یاد " چون یو فون " افتاد و وی را به امپراطور معرفی کرد . امپراطور فورا به " چون " دستور داد تا با نیروی برگزیده کشور به نبرد با دشمن برود . وی به دستور امپراطور وارد میدان پیکار شد اما به علت نادانی و بی اطلاعی در مورد تکنیک و تاکتیک جنگ ، به محض مواجه با دشمن نیروهایش تارومار شده و تعداد زیادی از سربازان جان سپردند و خودش نیز نزدیک بود اسیر شود .

امپراطور مایوس گردید و وی را از مقام معزول کرد . " چون " به زادگاه باز گردید و از خشم وشرمندگی در برابر این همه بدنامیها و ناکامیها فریادی زد و از خواب بیدار شد . وی طبق رویای خود به جستجوی کشور اقاقیای بزرگ مبادرت ورزید و عاقبت معلوم شد که این کشور همان غار مورچه ها ی زیر درخت اقاقیای بزرگ بوده است و انبوهی مورچه ها در آنجا دیده می شدند .

رویای "نان که "به قول چینی ها به این معناست که زندگی انسان مانند رویا ست وثروتمندی و مقامهای بالا تخیلی بود و وهمی بیش نیست .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی