شن نونگ شی

شن نونگ شی

5000 سال پیش،" شن نونگ شی" رئیس قبیله " جیانگ" بود . درآن زمان" شن نونگ شی" رئیس قبیله همچون دیگر اعضا در مزرعه کار کرد. وی در جریان کار" له ای سی" نخستین وسیله کشاورزی چین را اختراع و به پیشرفت کشاورزی مساعدت کرد. سهم وی در کشاورزی مورد احترام مردم قرار گرفت و به همین سبب "شن نونگ شی" نامیده شد.

دوره " شن نونگ شی" اوائل زمان کمون قبیله ای پدری بود. در آن زمان مردم بطور برابر و دوستانه با یکدیگر برخورد می کردندو برای اداره کشور به زندان، ارتش و پلیس نیاز نبود.

" شن نونگ شی" همچنین اولین کارشناس دارو در چین بوده است . گفته می شود که وی در کوه ها جستجو می کرد تا انواع مختلف داروهای گیاهی را جمع آوری کند . برای مشخص کردن ویژگی های داروهای گیاهی، " شن نونگ شی" انواع مختلف داروهای گیاهی را چشید و بارها مسموم شد . او روزی در جریان همین فعالیت ها بیش از 70 بار مسموم شد.

" شن نونگ شی" یک منجم بود. او می دید که بسیاری مردم قادر تولید فرآورده های مورد نیاز خود نیستند و به همین دلیل بسیاری فرآورده ها یی مورد نیاز را برای آنان تولید کرد. وی دستور داد که افرادی با آوردن فرآورده های ساخت خود در یک مکان گرد آیند و از همان روز نخستین بازار چین تاسیس شد.

برای تفریح مردم بعد از کار، " شن نونگ شی" ساز پنج تار ساخت . این گونه ساز صدای دلنشینی مانند صدای پرنده تولید می کرد . بعدها پسرش یک وسیله موسیقی به نام " جونگ" ساخت.

" شن نونگ شی" برای 140 سال رئیس قبیله بود و " هوان دی" جانشین او شد. در حال حاضر آرامگاه وی را " یان دی" می نامند.اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی