یائو و شون

یائو و شون

تقریبا بیش از4000 سال پیش ، در روند شکل گیری ملیت " هوا سیا" قدیم چند شخصیت برجسته در ملت چین پا به عرصه گذاردند . از جمله آنها " یائو" ،" شون" و " یو" هستند.

گفته می شود که نام " یائو" در کتاب های " شانگ شو" و " شی جی" " فانگ سون" بود. نسلهای آینده گفته اند که نامش "تائو تانگ" بوده و از خانواده " ای چی" بوده است.

برخی گفته اند که " یائو" نسل جوانتر " هوان دی" اولین جد ملیت " هوا سیا" است . وی باهوش و مهربان و مورد احترام بود . در 16 سالگی به عنوان رئیس قبیله انتخاب شد. طبق یادداشت های تاریخی، " یائو" در " پینگ یانگ" شهر " لین فن" کنونی استان " شان سی" واقع در شمال چین پایتخت ایجاد کرد.

" یائو" بعد از رسیدن به مقام ریاست قبیله اولین کاریکه انجام داد، ایجاد همبستگی میان اعضای قبیله بود. بعدها وی کار های مقامات را بررسی می کرد تا امور اداری نظم گیرد . در ضمن وی به همآهنگی روابط بین قبایل توجه می کرد و به مردم می آموخت که در صلح و صفا زندگی کنند .

گفته شده است که در زمان " یائو" تقویم برای اولین بار ایجاد شد و بدین جهت مردم می توانستند به کارهای خود سامان داده و بر اساس فصول تولیداتشان را ارایه کنند .

در آن دوران ظاهرا سیل به طور مکرر جاری می شده است . برخی از این بلایا بسیار گسترده بوده و خسارات زیادی به مردم وارد می آورده و زندگی آنان را مختل می کردهاست . " یائو" همواره به دنبال کسی بود که بتواند این مساله را حل کند " گون" از جمله کسانی بود که برای این کار در نظر گرفته شد و یائو او را برای این کار مامور کرد .

" یائو" در زمینه نظامی قدرتمند بود . وی نیروهای سرکوبگر قبایل جنوب را گسیل می داشت و خود در جنگ ها شرکت می کرد.

"یائو" برای 70 سال امپراتور بود و به لزوم انتخاب جانشین توجه داشت . " شون " برای این منظور پیشنهاد شد . گفته اند که این فرد از تامین زندگی مردم حمایت می کرد و برای حل و فصل مسایل خانوادگی فرد مناسبی بود .

یائو " به دو دخترش " ار هوان" و" نیو اینگ" اجازه داد با "شون" ازدواج کنند و سپس دو دختر اخلاق وی را بررسی کردند . "شون" با " ار هوان" و" نو اینگ" در کنار رودخانه حکومت کرد و طبق تشریفات به زندگی ادامه می داد .

"یائو" "شون" را فرستاد تا مقامات و مردم را با اخلاق خوب آشنا سازد . او مورد پذیرش مردم و مسوولان قرار گرفت . " یائو" به "شون" فرمان داد که امور را مدیریت کرده و مسایل اداری را نیز حل نماید. " یائو" همچنین به " شون" فرمان داد در تنهایی خود را در جنگل ها و کوه ها و طبیعت بیازماید .

بعد از سه سال، " یائو" مقام امپراتوری را به " شون" تحویل داد .

" شون" تولید را توسعه داد و در آن زمان فن آوری کشاورزی و صنعتی به پیشرفت بزرگی نائل آمد. در شیوه اداره کشور"شون" شریک غم و شادی مردم بود . مردم گوشت ماهی و لباس در اختیار داشتند و مشکلی در زمینه های مختلف نداشتند. در زمان " شون" اوضاع سیاسی،تولید و هنر بسیار مطلوب بود . "شون" بعدها مقام امپراتوری را به " یو" که در مهار رودخانه فعال بود تحویل داد .

" شون" در 110 سالگی به علت بیماری در گذشت و مقبره وی در جنوب شهرستان " نینگ یوان" استان " هو نن" است .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی