دا یو

دا یو

4000 سال پیش، در حوضه رودخانه زرد سیل شدیدی جاری شد . " دا یو" در مهار رودخانه ها و نهرها نقش ایفا کرد و از اعتبار در میان مردم برخوردار شد . " شون" رهبر ملیت " هوا سیا " در آن زمان مقام امپراتوری را به وی اعطا کرد . داستان هایی درباره مهار رودخانه ها و نهرها توسط " دا یو" شنیده می شود که هزاران سال قدمت دارد .

گفته شده است هنگامی که " یائو" در مقام امپراتوری بود، سیل طغیان کرد و محصولات کشاورزی از بین رفت و ساختمان ها تخریب شد و مردم مجبور شدند نقل مکان کنند .

" یائو" در نشستی مسئله مهار رودخانه ها و نهرها را بررسی و با دیگران مشورت کرد . روسای قبیله ها پیشنهاد کردند که "گون" سیل را مهار کند.

"گون" در مدت 9 سال رودخانه ها و نهرها را مسدود کرد . سیل شدیدتر شد.

"سون " امپراتوری بعد از " یائو" " گون" را به قتل رساند و "یو" پسر " گون" را برای مهار رودخانه ها و نهرها اعزام کرد .

" یو" با شیوه لایروبی رودخانه ها سیل را به دریا منحرف کرد. در روند مهار رودخانه ها و نهرها وی انواع وسایل و شیوه های اندازه گیری را خلق کرد .

بعد از تلاش 13 ساله، سیل سرانجام به دریا منحرف شد و محصولات کاشته شد.

" یو" ازدواج کرد و برای مهاررودخانه ها و نهرها با شتاب دوندگی می کرد. وی چند بار از مقابل خانه اش عبور کرد ، اما وارد آن نشد.

نسلهای جوانتر نقش او را تحسین کرده و وی را با احترام " یو بزرگ" نامیده اند.

" یو" در مهار رودخانه ها و نهرها خدمات شایسته ای انجام داد و به همین دلیل مردم وی را به عنوان رئیس اتحادیه قبایل انتخاب کردند.

نقش مهم " یو بزرگ" مهار رودخانه ها و نهرها بود. گفته می شود که وی " به ای" دستیار خود را برای نوشتن کتاب" شان و هائی" یعنی کتاب " کوه و دریا" ترغیب کرد . در این کتاب برای اولین بار به کوه ها و رودخانه ها ، شخصیت ها،حوادث و پرنده ها پرداخته شده است .

بعد از آنکه " یو" رئیس شد،آگاهانه کارمی کرد و مشغول امور اداری بود . در زمان حاکمه وی، جامعه وارد یک مرحله جدید شد.

در آخر کمون قبیله ای، سران قبایل محصولات زائد را اموال خصوصی خود می دانستند و به تدریج طبقه اشراف در قبایل شکل گرفت . اسرای جنگی برده های آنها شدند و برای آنها کار می کردند. بدین جهت طبقه برده ها و برده داران شکل گرفت و کمون قبیله ای از هم پاشید.

اشراف قبیله " یو" از" چی" پسر وی پشتیبانی کردند تا امپراتور آنان باشد . نظام انتخاب اتحادیه قبایل در زمان کمون قبیله ای رسما لغو و به نظام موروثی تبدیل شد.

سلسله " سیا" نخستین سلسله نظام بردگی در تاریخ چین بعد از این تاریخ ظهور کرد .اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی