فو سی شی اولین شاه در میان پادشاهان

فو سی شی اولین شاه در میان پادشاهان

در یادداشت های کتاب قدیمی چین " فو سی شی" اولین شاه معرفی شده که در 5000 سال پیش زندگی می کرده است .

گفته شده که به دنیا آمدن " فو سی شی" بسار عجیب بوده است . مادرش دختری به نام " هوا سو شی" بود و در روزی آفتابی برای بازی به کنار باتلاق آمد. یک رد پای بزرگ نظرش را جلب کرد .وی تعجب کرد و دو پای خود روی آن قرار داد و بعد از آن باردار شد و " فو سی شی" را به دنیا آورد.

" فو سی شی" یک خواهر کوچک بنام " نو وا" داشت . در کتاب های قدیمی آمده است که این دو نفر " بدن اژدها و سر انسان" داشتند. این در واقع نشان می دهد که ممکن است " فو سی شی" رئیس قبیله ای بوده که اژدها را توتم خود می دانسته است .

زمان " فو سی شی" زمان پیشرفت نیروی تولید بود و بسیاری اختراعات مهم با وی ارتباط داشت. در کتاب های قدیم آمده است که وی طبق پدیده های مختلف آسمان و زمین ،ردپاهای حیوانات و پرندگان " با گوا" مرموز را اختراع کرد. مردم با آن امورمختلف در زندگی را یادداشت کردند و تاریخ ثبت وقایع با گره زدن به پایان رسید.

بدین جهت طناب بر اشیا اضافه شد. " فو سی شی" این طناب را به تور ماهیگیری تبدیل کرد و فن ماهیگیری و شکار را به مردم آموزش داد. برای برگزاری جشن برداشت محصولات فراوان و مراسم عروسی ، وی " سه" وسیله موسیقی ساخت . " فو سی شی" شیوه مته کردن چوب برای تولید آتش را به مردم آموزش داد و غذا را بعد از پخت با آتش صرف می کرد و مردم نیز از او می آموختند .

قلمروی عمده " فو سی شی" در آن وقت در "هوایی یانگ" استان " خه نن"،"جی نینگ " و چو فو" استان شاندونگ کنونی بود و به علت آن در " جی نینگ" آرامگاه " " فو سی " وجود دارد و دهقانان هر سال برای قربانی این جد خود درآنجا جمع می شوند .
اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی